Posts in Tag

zarząd sukcesyjny

Już od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zarządzie sukcesyjnym wprowadzone ustawą z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Celem nowelizacji jest wprowadzenie dalszych ułatwień w sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. Jedną z nowości jest instytucja tymczasowego przedstawiciela. Po co tymczasowy przedstawiciel? Tymczasowy przedstawiciel ma ułatwić zarząd przedsiębiorstwem w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo stanowiło w całości majątek przedsiębiorcy i jego małżonka nie będącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Po śmierci małżonka udział w przedsiębiorstwie (wraz z innymi prawami majątkowymi wchodzącymi do

Zasadą jest, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może pełnić tylko jedna osoba. Zdarzyć się może jednak tak, że osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego z jakichś przyczyn nie może lub po prostu nie chce tej funkcji pełnić. W końcu, jak już zostało wspomniane wcześniej, po wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, może upłynąć wiele lat zanim dojdzie do jego ustanowienia (co następuje w chwili śmierci przedsiębiorcy). Ustawa przewiduje sposób, jak dodatkowo się zabezpieczyć na taką okoliczność. Trzeba ustanowić „zapasowego” zarządcę sukcesyjnego, który wejdzie na miejsce swojego poprzednika. Jakie mogą być przyczyny powołania „rezerwowego”

Celem, jaki postawili sobie autorzy ustawy o zarządzie sukcesyjnym, jest zachęcenie spadkobierców przedsiębiorcy do dalszego prowadzenia odziedziczonego przedsiębiorstwa. Jest to bardzo dobra wiadomość dla spadkobierców nienależących do najbliższej rodziny zmarłego, którzy obawiać się mogą konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Dlaczego akurat dla nich? Już tłumaczę. Według obecnych zasad najbliżsi członkowie rodziny (np. małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo, pasierb, macocha, dziadek) nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, jeśli tyko zgłoszą fakt nabycia spadku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu

A na pewno nie razem z Tobą, gdyż Sejm uchwalił ustawę dzięki, której będziesz mógł powołać zarządcę przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. W związku z tym, choć główną tematyką bloga jest zakończenie działalności, jako osoba współpracująca z przedsiębiorcami i jako, że sam jestem przedsiębiorcą, nie mogę nie poruszyć istotnego tematu jakim jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Od dawna szeroko poruszany był problem płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej w wypadku jej śmierci. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami spadkobiercy osoby, która była wpisana do CEIDG nie mogli kontynuować prowadzonej działalności. Nie mieli oni prawa

Prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jeszcze w zeszłym roku były mocno zintensyfikowane. Wydawało się, że projekt ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów lada moment wejdzie w życie. I to na pewno nastąpi, ale nie tak szybko, jak początkowo przewidywano. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma przede wszystkim umożliwić funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Co ważne – zarządca, powołany przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy, stanie się pracodawcą dla pracowników, którzy nie stracą pracy. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do podziału spadku, maksymalnie