Posts in Tag

upadłość przedsiębiorcy

Choć może to zaskakiwać, możliwe jest ogłoszenie upadłości przez zmarłego przedsiębiorcę. Grono podmiotów, które mogą wystąpić z takim wnioskiem, jest dość spore. Jednak osobą, na której ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest zarządca sukcesyjny. Obowiązkowe złożenie wniosku Zarządcy sukcesyjnemu przyznano nie tylko prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nałożono na niego taki obowiązek (art. 21 ust. 2a Prawa upadłościowego). Rozwiązanie takie nie zaskakuje, w końcu to on wchodzi niejako „w buty” zmarłego przedsiębiorcy i przejmuje jego obwowiązki. Jeżeli więc w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego ujawnią się

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. wielu rozczarowuje. Przede wszystkim dlatego, że stawia przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością przed trudnym dylematem – restrukturyzacja czy pomoc od państwa. A już przecież w Tarczy 1.0. niewypłacalni przedsiębiorcy nie zostali potraktowani najlepiej. Na finiszu prac legislacyjnych znajduje się projekt Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. O rozwiązaniach dotyczących upadłości, które projekt przewiduje, pisałam tutaj. Do kogo kierowana jest pomoc w Tarczy 2.0.? Art. 1.Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości odbywa się nie tylko na skutek złożenia wniosku przez dłużnika i osoby go reprezentujące, ale również w wyniku działań innych podmiotów, np. wierzycieli. Zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. się do tej kwestii jednak nie odnoszą. Warto więc wiedzieć, kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wierzyciel. Ale nie każdy wierzyciel. Może być to jedynie wierzyciel osobisty dłużnika, a nie tzw. “wierzyciel rzeczowy”. Z tą druga sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby dług zaciągnął inny podmiot, niż ten

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. O niewypłacalności przedsiębiorcy było już trochę mowy na blogu. Podobnie, jak o terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak i o tym, że konieczne są zmiany w prawie upadłościowym z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19, bo ryzyko niewypłacalności staje się dla części przedsiębiorców coraz bardziej realne. We wtorek do sejmu został skierowany projekt ustawy, która ma wprowadzić zmiany w tym zakresie. I to o nim dzisiaj będzie mowa. Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorcę W prawie upadłościowym mówi się o dwóch przesłankach niewypłacalności przedsiębiorcy –

Możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze – to właśnie zakłada projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ale komu właściwie mogą przysługiwać wspomniane środki publiczne? Pomoc „niewypłacalnemu” Art. 2 powyższego projektu ustawy przewiduje, że pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorcy może m.in. przysługiwać też przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego. Artykuł ten odsyła zatem na grunt innej ustawy z której to mamy dowiedzieć się kim właśnie jest ten „niewypłacalny”. Czym jest niewypłacalność? Niewypłacalność na gruncie prawa upadłościowego

1 2 3 Strona 1 z 3