Posts in Tag

tarcza antykryzysowa

Tarcza 4.0. wprowadzi nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczyć się będzie w zasadzie całkowicie poza sądem. Z otwarcia restrukturyzacji w tym trybie dłużnik będzie mógł skorzystać do 30 czerwca 2021 r. Jest to okres, kiedy oddziaływanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 na przedsiębiorstwa będzie najprawdopodobniej największe. Otwarcie postępowania Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczać będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po otwarciu postępowania doradca restrukturyzacyjny

Ruszyło już wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Według stanu na 5 maja 2020 r. PFR przekazał już prawie 8 miliardów zł na pomoc dla biznesu! Wsparcie PFR istotnie może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców. Niestety, część przedsiębiorców obawiając się epidemii podjęła decyzję o likwidacji biznesu. Czy to można odkręcić? Jak odwołać likwidację spółki, żeby skorzystać z Tarczy Finansowej? Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR Żeby skorzystać z Tarczy Finansowej trzeba prowadzić „pełną” działalność. Beneficjentami Programu mogą być bowiem przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości odbywa się nie tylko na skutek złożenia wniosku przez dłużnika i osoby go reprezentujące, ale również w wyniku działań innych podmiotów, np. wierzycieli. Zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. się do tej kwestii jednak nie odnoszą. Warto więc wiedzieć, kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wierzyciel. Ale nie każdy wierzyciel. Może być to jedynie wierzyciel osobisty dłużnika, a nie tzw. “wierzyciel rzeczowy”. Z tą druga sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby dług zaciągnął inny podmiot, niż ten

Co roku w czerwcu odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyduje się na nich o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, podziale zysku lub pokryciu straty oraz wielu innych kwestiach istotnych z punktu widzenia istnienia spółki. Temat był już poruszany na blogu:  Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu Pełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowej Takie zgromadzenia oczywiście angażują czas wspólników (niekiedy trwają cały dzień), a czas to pieniądz! W tym roku pojawiła się jednak pewna alternatywa dla konwencjonalnych zgromadzeń, wymagających osobistej obecności wspólników. O tym dzisiaj pisze mój kolega z Kancelarii,