Posts in Tag

restrukturyzacja

Tarcza 4.0. wprowadzi nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczyć się będzie w zasadzie całkowicie poza sądem. Z otwarcia restrukturyzacji w tym trybie dłużnik będzie mógł skorzystać do 30 czerwca 2021 r. Jest to okres, kiedy oddziaływanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 na przedsiębiorstwa będzie najprawdopodobniej największe. Otwarcie postępowania Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczać będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po otwarciu postępowania doradca restrukturyzacyjny

Kilka dni temu weszła w życie tzw. Tarcza 3.0. Jedną z największych zmian, jakie ta ustawa wprowadza, jest odwieszenie biegu terminów sądowych i procesowych. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne niedługo nabiorą tempa. Jak sytuacja wyglądała dotychczas? W ostatnich tygodniach sądy funkcjonały w ograniczonym zakresie – większość rozpraw została zniesiona, poza sprawami pilnymi, a nowe nie były wyznaczane. Dotyczyło to również spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pierwsze zmiany w zakresie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wprowadziła Tarcza 2.0. Dodała ona do katalogu spraw pilnych, którymi sądy muszą się

Przesłanki złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości są poniekąd zbieżne. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego jest to zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność, a przypadku ogłoszenia upadłości – niewypłacalność. Może więc się okazać, że w podobnym czasie do sądu wpłyną oba wnioski, np. jeśli wierzyciel będzie chciał doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika. A czasem to sam dłużnik przezornie składa oba wnioski. Który wniosek sąd rozpozna pierwszy? W przypadku, kiedy do sądu trafią dwa wnioski – o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjny, sąd zwykle najpierw rozpatrzy wniosek restrukturyzacyjny. Wynika to  z celu postępowania restrukturyzacyjnego

Możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze – to właśnie zakłada projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ale komu właściwie mogą przysługiwać wspomniane środki publiczne? Pomoc „niewypłacalnemu” Art. 2 powyższego projektu ustawy przewiduje, że pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorcy może m.in. przysługiwać też przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego. Artykuł ten odsyła zatem na grunt innej ustawy z której to mamy dowiedzieć się kim właśnie jest ten „niewypłacalny”. Czym jest niewypłacalność? Niewypłacalność na gruncie prawa upadłościowego

Wiele się mówi ostatnio o konieczności wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym, które co prawda może i sprawdza się w warunkach zwyczajnych, ale nijak się ma do warunków wyjątkowych, takich jak np. te wynikające z epidemii koronawirusa. Wygląda na to, że postulaty przedsiębiorców wreszcie zostaną uwzględnione i doczekamy się zmian w prawie upadłościowym. Jak podaje Gazeta Prawna, Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych pracują właśnie nad projektem zmian w prawie upadłościowym, które mają zostać uwzględnione w kolejnej rządowej specustawie. Termin na wniosek o ogłoszenie upadłości Najważniejszą zmianą, która znajdzie

1 2 Strona 1 z 2