Posts in Tag

pomoc przedsiębiorcy

Możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze – to właśnie zakłada projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ale komu właściwie mogą przysługiwać wspomniane środki publiczne? Pomoc „niewypłacalnemu” Art. 2 powyższego projektu ustawy przewiduje, że pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorcy może m.in. przysługiwać też przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego. Artykuł ten odsyła zatem na grunt innej ustawy z której to mamy dowiedzieć się kim właśnie jest ten „niewypłacalny”. Czym jest niewypłacalność? Niewypłacalność na gruncie prawa upadłościowego