Posts in Tag

podział rzeczy

Sąd dokonując zniesienia współwłasności rzeczy ma do wyboru kilka sposobów.  Czy któryś z nich ma pierwszeństwo? Są 3 sposoby zniesienia współwłasności: podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych. Dzisiaj omówię pierwszy z nich. Podział fizyczny rzeczy To podstawowy i preferowany sposób zniesienia współwłasności. Intuicyjnie wydaje się sprawiedliwe dokonanie podziału rzeczy tak, aby każdy ze współwłaścicieli otrzymał część odpowiadającą wielkością jego udziałowi. O ile współwłaściciele nie domagają się zatem zniesienia współwłasności w inny sposób, sąd