Posts in Tag

legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłosci

Spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oznacza konieczność złożenia stosownego wniosku w określonym terminie. Z niełożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości wiążą się negatywne konsekwencje wobec osób, które tego nie zrobiły – np. odpowiedzialność za szkodę wierzycieli tym wywołaną. Warto dlatego wiedzieć, na kim dokładnie ciąży ten obowiązek. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Ale nie tylko oni. Spółki osobowe Jeśli chodzi o spółki osobowe (spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę