Posts in Tag

darowizna

Bywa tak, zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, że współwłaściciele znoszą współwłasność w ten sposób, że jeden z nich „oddaje” drugiemu swoje udziały nieodpłatnie. Czy taka umowa może być uznana za darowiznę? Czym jest darowizna? Kodeks cywilny mówi, że jest to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z najbardziej oczywistym przykładem darowizny mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś komuś daje jakąś rzecz (spełnia świadczenie), nie otrzymując niczego w zamian, np. prezent urodzinowy czy pierścionek zaręczynowy. Dlaczego jest to istotne? Uznanie czynności za darowiznę