Posts in Tag

czynności przekraczające zwykły zarząd

W procesie budowlanym organy administracji często wymagają od inwestora złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy zawsze konieczne jest, aby wszyscy współwłaściciele udzielili zgodę na daną inwestycję? Żeby odpowiedzieć na to pytanie najpierw trzeba wyjaśnić kilka pojęć. Zarząd rzeczą wspólną Zarząd rzeczą wspólną to różnego rodzaju czynności faktyczne (np. pomalowanie klatki schodowej w budynku), prawne (np. zawarcie umowy najmu lokalu), urzędowe, procesowe (np. wytoczenie powództwa o zapłatę czynszu) itp. związane z rzeczą wspólną. Zarząd rzeczą wspólną sprawują wszyscy współwłaściciele. Zwykły zarząd Czynności, które mieszczą się w