Posts in Tag

cudzoziemiec bez numeru PESEL

Oczywiście numer PESEL widniejący w tytule dotyczy członków Zarządu, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zapewniają sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz zobowiązani są do jego podpisania i złożenia w Rejestrze. W ostatnim czasie zadajecie nam bardzo dużo pytań dotyczących Spółek, które w Zarządzie mają wyłącznie cudzoziemców. Co więcej, są to cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL. Czy takie osoby mają konieczność uzyskania numeru PESEL dla celów podpisania i złożenia sprawozdania finansowego? Odpowiedź brzmi: nie ma wymogu uzyskania numeru PESEL dla celów wskazanych powyżej. Jak podpisać sprawozdanie finansowe? Cudzoziemcy, którzy nie