Posts in Tag

covid-19

Ruszyło już wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Według stanu na 5 maja 2020 r. PFR przekazał już prawie 8 miliardów zł na pomoc dla biznesu! Wsparcie PFR istotnie może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców. Niestety, część przedsiębiorców obawiając się epidemii podjęła decyzję o likwidacji biznesu. Czy to można odkręcić? Jak odwołać likwidację spółki, żeby skorzystać z Tarczy Finansowej? Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR Żeby skorzystać z Tarczy Finansowej trzeba prowadzić „pełną” działalność. Beneficjentami Programu mogą być bowiem przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. wielu rozczarowuje. Przede wszystkim dlatego, że stawia przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością przed trudnym dylematem – restrukturyzacja czy pomoc od państwa. A już przecież w Tarczy 1.0. niewypłacalni przedsiębiorcy nie zostali potraktowani najlepiej. Na finiszu prac legislacyjnych znajduje się projekt Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. O rozwiązaniach dotyczących upadłości, które projekt przewiduje, pisałam tutaj. Do kogo kierowana jest pomoc w Tarczy 2.0.? Art. 1.Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości odbywa się nie tylko na skutek złożenia wniosku przez dłużnika i osoby go reprezentujące, ale również w wyniku działań innych podmiotów, np. wierzycieli. Zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. się do tej kwestii jednak nie odnoszą. Warto więc wiedzieć, kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wierzyciel. Ale nie każdy wierzyciel. Może być to jedynie wierzyciel osobisty dłużnika, a nie tzw. „wierzyciel rzeczowy”. Z tą druga sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby dług zaciągnął inny podmiot, niż ten

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. O niewypłacalności przedsiębiorcy było już trochę mowy na blogu. Podobnie, jak o terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak i o tym, że konieczne są zmiany w prawie upadłościowym z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19, bo ryzyko niewypłacalności staje się dla części przedsiębiorców coraz bardziej realne. We wtorek do sejmu został skierowany projekt ustawy, która ma wprowadzić zmiany w tym zakresie. I to o nim dzisiaj będzie mowa. Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorcę W prawie upadłościowym mówi się o dwóch przesłankach niewypłacalności przedsiębiorcy –

Do kancelarii spływa aktualnie wiele zapytań od przedsiębiorców dotyczących tego, jak poradzić sobie ze skutkami epidemii koronawirusa dla ich działalności. Nie chcą jeszcze ogłosić upadłości, ale boją się też, że później wierzyciele zarzucą im, że nie zrobili tego na czas i narażą się w ten sposób na odpowiedzialność za swoje zaniechanie. Tym bardziej, że projekt ustawy antykryzysowej nie przewiduje żadnych zmian co do terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który jest w takiej właśnie sytuacji, przede wszystkim nie popadaj w panikę. Zanim pochopnie złożysz wniosek o