Posts in Tag

ciężary i wydatki na rzecz wspólną

W poprzednim wpisie pisałam o roszczeniu współwłaścicieli o zwrot części wydatków i ciężarów poniesionych w związku z rzeczą wspólną. Czy w wyniku nabycia udziału we współwłasności, na nowego współwłaściciela przechodzi również obowiązek zwrotu części wydatków, do których zobowiązany był poprzedni współwłaściciel? 1. Niech płaci „nowy” współwłaściciel Roszczenie o zwrot wydatków i ciężarów ma charakter obligacji realnej, tzn. przysługuje wobec każdoczesnego współwłaściciela. Przez sam fakt nabycia udziału we współwłasności nowy współwłaściciel staje się zobowiązany do zapłaty wydatków, które powinien był uiścić jego poprzednik, np. wyrok SN z dnia 25 lipca 2003