Sprawozdania finansowe złożone szybko i sprawnie

Karol Sienkiewicz        03 lipca 2018        10 komentarzy

Teraz jest najgorętszy okres składania sprawozdań finansowych. I dla spółek, ich zarządów, księgowych czy prawników i dla sądów. Tysiące wniosków, zamieszanie z zakazem składania w wersji papierowej, wnioski elektroniczne z S24. Bałagan, za który ani spółki ani sądy nie odpowiadają, ale ponoszą tego konsekwencje.

Dlatego chciałem tutaj pokazać, że można sprawnie wpisać złożenie sprawozdań finansowych do KRS przez pełnomocnika w systemie S24. I że są sądy, w których trwa to nawet krócej niż po złożeniu papierowego wniosku! Poniżej przykładowe postanowienia:

  1. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, wniosek z 29 czerwca, wpisany 2 lipca! 2 dni!!

2. Sąd Rejonowy w Toruniu, wniosek z 13 czerwca wpisany 27 czerwca.

3. Sąd Rejonowy w Gdańsku, wniosek z 15 czerwca, wpis już 27 czerwca.

4. Sąd Rejonowy Poznań, wniosek z 8 maja, wpisany 29 maja.

Jeżeli też macie przykłady takich dobrych praktyk, to śmiało pokazujcie.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Karol Sienkiewicz        02 lipca 2018        2 komentarze

W ostatnich dniach dostałem od Was całą masę emaili z różnymi pytaniami dotyczącymi składania sprawozdań do KRS. Cześć z nich dotyczyła tego jaki jest termin na złożenie tych sprawozdań. Sądząc z treści pytań okazuje się, że nie wszystko jest jasne, zatem dla przypomnienia:

Termin ten wynika wprost z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

A zatem termin wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli najczęściej od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. A zatem termin nie wynosi 15 dni od 30 czerwca, jak uważają niektórzy z moich czytelników albo 15 dni od dnia podpisania sprawozdania. Liczy się data uchwały Zgromadzenia.

Jeżeli zatem Zgromadzenie Zwyczajne dotyczące rozliczenia roku 2017 odbyło się w ostatnią sobotę  30 czerwca 2018 r. (a zgodnie z KSH dzień 30 czerwca to termin ostateczny), to wniosek do KRS – od tego roku tylko elektronicznie – (lub wpis do RDF) powinien być złożony najpóźniej w poniedziałek 16 lipca 2018 r.

Niby prosta sprawa, ale warto wyjaśniać.

Temat ten poruszam zresztą w różnych kontekstach już od wielu lat, np.  w tym wpisie ze stycznia 2013 r.

Zgłaszanie sprawozdań rocznych do Krajowego Rejestru Sądowego

Jakie podpisy pod sprawozdaniem finansowym składanym elektronicznie 

Karol Sienkiewicz        20 czerwca 2018        29 komentarzy

Żeby oderwać się od czarnych myśli (miało być 2:1, ale w drugą stronę) postanowiłem napisać kilka zdań o tym, kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe składane do KRS wg nowych zasad (czyli wyłącznie elektronicznie). Wpis ten stanowić będzie przy okazji odpowiedź na liczne pytania, na które nie jestem w stanie odpowiadać przez email (a najdziwniejsze pytania zadają prawnicy, ciekawe dlaczego?). Ale ad rem.

Po pierwsze – musi powstać normalne, typowe, papierowe sprawozdanie finansowe (czyli bilans i cała reszta), sprawozdanie z działalności oraz uchwały dotyczące zatwierdzenia roku 2017. Nic nie zmieniło się w zasadach podpisywania tych dokumentów: dokumenty podpisuje kierownik jednostki, czyli w spółkach jest to po prostu cały zarząd. Ale to jest jasne i nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć (chociaż były już pytania, czy może podpisać pełnomocnik – nie może).

I jak już macie to sprawozdanie to dalsze „podpisy” zależą od tego, jak będzie ono składane do KRS.

Pamiętaj – te „papierki” trzeba zeskanować (inaczej się skanuje do składania przez ePUAP a inaczej do S24, ale to nie temat tego wpisu).

Przez ePUAP

Jeżeli sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty będą składane bezpośrednio przez członka zarządu posiadającego PESEL (to rozwiązanie szybkie i darmowe) to więcej podpisów już nie będzie. Po prostu profilem zaufanym składający loguje się do Repozytorium Dokumentów Finansowych i podłącza odpowiednie pliki PDF. Całość następnie zatwierdza poprzez swój profil zaufany (no, chyba, że to uznamy za podpis). Składane w ten sposób pliki to zwykłe PDF, których nie wolno podpisywać elektronicznie.

Przez S24

Sprawa „podpisywania” jest nieco bardziej skomplikowana przy składaniu dokumentów w systemie S24. To jedyny sposób, żeby dokumenty złożył pełnomocnik. I w zasadzie chyba jedyny sposób, by zostały złożone dokumenty spółki, w której żaden członek zarządu nie ma PESEL. Inna sprawa, że można tak składać dokumenty także dla spółek, w których PESEL występuje.

Podpis nr 1 – XADES

Żeby złożyć pliki przez S24 musisz przygotować pliki PDF i opatrzyć je podpisem elektronicznym w formacie XADES. Plik PDF + podpis nie mogą mieć więcej niż 5 MB rozmiaru. A zatem to podpis nr 1.

Podpis nr 2 – wniosek KRS Z30

Zalogowaniu się na konto S24 i po wygenerowaniu wniosku do KRS (system generuje ten wniosek) oraz podłączeniu odpowiednich plików XADES (system nie przyjmie złych plików) musisz kliknąć w pole

“podpisz” a potem „opłać i wyślij” (bez uiszczenia opłaty 140 zł nie można wysłać wniosku). I tu jest podpis nr 2.

Są dwie możliwości – wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym albo poprzez PUAP. Osobiście w tym miejscu podpisuję korzystając z PUAP (poprzez mBank). I działa to bez zarzutów (chociaż słyszałem, że gdzieś nie działa, ale to może tylko taka plotka).

A zatem w sumie to jest dość proste – pamiętaj, że podstawą są i tak „papierowe”, prawidłowo podpisane dokumenty. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to – w systemie S24 po kilku tygodniach lub miesiącach otrzymasz na email (ale nie pocztą) wyglądające tradycyjnie postanowienie ze wzmianką o złożonych do KRS dokumentach. Wczoraj (we wtorek) otrzymałem 4 takie emaile, z czego najstarszy dotyczył wniosku złożonego 14 maja 2018 r. A zatem czekałem nieco ponad miesiąc.

Jednym zdaniem – jest teraz trochę tradycyjne (bo papier być musi) i trochę nowocześnie (bo sąd interesuje plik, a nie papier).

Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorco Twoja firma nie umrze

Mirosław Uziembło        18 czerwca 2018        Komentarze (0)

A na pewno nie razem z Tobą, gdyż Sejm uchwalił ustawę dzięki, której będziesz mógł powołać zarządcę przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. W związku z tym, choć główną tematyką bloga jest zakończenie działalności, jako osoba współpracująca z przedsiębiorcami i jako, że sam jestem przedsiębiorcą, nie mogę nie poruszyć istotnego tematu jakim jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Od dawna szeroko poruszany był problem płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej w wypadku jej śmierci. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami spadkobiercy osoby, która była wpisana do CEIDG nie mogli kontynuować prowadzonej działalności. Nie mieli oni prawa do korzystania z wydanych koncesji, zezwoleń, ale także nie mieli uprawnień by posługiwać się firmą, NIPem czy REGONem. I co nie mniej istotne z dniem śmierci przedsiębiorcy wygasały umowy o pracę czy kontrakty handlowe. Jednym słowem przedsiębiorstwo było skazane

Plany jak zaradzić tej sytuacji pojawiły się już w 2016 roku o czym mogłeś przeczytać na blogu:

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Prawie po 2 latach doczekaliśmy się uchwalenia ustawy przez Sejm! Nowe przepisy są odpowiedzią na wszelkie wątpliwości po stronie przedsiębiorców.

Nowa regulacja zakłada powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, który w razie jego śmierci przejmie prowadzenie firmy. Co w przypadku gdy przedsiębiorca nie wybierze takiej osoby? Ustawodawca zadbał również o rozwiązanie tego problemu. Otóż następcy prawni przedsiębiorcy, w terminie 2 miesięcy od śmierci właściciela przedsiębiorstwa, będą mogli powołać zarządcę. Przy czym należy pamiętać, że zarząd sukcesyjny będzie ograniczony w czasie. Co do zasady będzie trwał do działu spadku, jednak nie dłużej niż 2 lata.

Nie da się ukryć, że ta ustawa to odpowiedź na rosnącą potrzebę uregulowania tej sytuacji. Według statystyk w CEIDG wpisanych jest ponad 200 tys. osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednoosobowych działalności gospodarczych przybywa, a coraz częściej stają się one istotnymi graczami na rynku. Zadbanie o ich byt po śmierci właściciela jest w interesie nie tylko samych przedsiębiorców, ale – de facto – w interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

W najbliższych wpisach przybliżę Ci zasady powoływania zarządcy sukcesyjnego oraz jego kompetencje.

Tekst ustawy do przeczytania tutaj.

Poradnik o nowych zasadach przedawnienia roszczeń

Mirosław Uziembło        15 czerwca 2018        Komentarze (0)

Nowe zasady przedawnienia roszczeń

W dniu 9 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która zmienia – i to bardzo mocno – zasady przedawnienia roszczeń. Niektóre ze zmienianych regulacji pochodzą jeszcze z 1964 r. a zatem z początków kc, a niektóre z początku lat 90tych, czyli z okresu transformacji ustrojowej i czasów prof. Leszka Balcerowicza.

O tym, że zmiany nadchodzą informowaliśmy Was na naszych blogach dość często. Postanowiliśmy przygotować dla Was poradnik w jaki sposób interpretować zmiany. Więcej informacji, jak i sam poradnik, znajdziecie na blogu mec. Karola Sienkiewicza:

Poradnik o nowych zasadach przedawnienia roszczeń