Zarząd sukcesyjny

Co oznacza pojęcie przedsiębiorstwo w spadku?  

Karol Sienkiewicz        06 listopada 2018        Komentarze (0)

Kluczowym pojęciem w zarządzie sukcesyjnym jest „przedsiębiorstwo w spadku”. Najogólniej rzecz ujmując są to składniki materialne (np. nieruchomości, urządzenia, towary) i niematerialne (np. koncesje, pozwolenia, wierzytelności, patenty), przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, którymi zarządzać będzie zarządca sukcesyjny ( jeśli zostanie ustanowiony). Dość jasna jest sytuacja, co należy uznać za przedsiębiorstwo w spadku, kiedy właścicielem całego […]

Kto to jest zarządca sukcesyjny?

Karol Sienkiewicz        30 października 2018        Komentarze (0)

Omawianie ustawy o zarządzie sukcesyjnym należało rozpocząć od wyjaśnienia, kim jest zarządca sukcesyjny. Niniejszym wpisem naprawiam to niedopatrzenie. Podstawowe pojęcia Zarządca sukcesyjny to osoba powołana do tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem zmarłego właściciela (tzw. przedsiębiorstwem w spadku) do czasu działu spadku. Zarząd ten może potrwać maksymalnie do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, wyjątkowo z ważnych przyczyn […]

Powołanie zarządcy sukcesyjnego w okresie zawieszenia działalności

Karol Sienkiewicz        26 października 2018        Komentarze (0)

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej jest dość ciekawym uprawnieniem każdego przedsiębiorcy (przynajmniej takiego, który nie zatrudnia pracowników), głównie z tego powodu, że nie trzeba płacić ZUS. O zawieszeniu pisaliśmy już na innym blogu: Zawieszenie działalności na czas nieokreślony od marca 2018 r. Ale takie zawieszenie ma też swoje ograniczenia. W tym czasie przedsiębiorca nie może wykonywać […]

Śmierć przedsiębiorcy a koncesja energetyczna

Karol Sienkiewicz        23 października 2018        Komentarze (0)

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zawiera 60 artykułów „merytorycznych”, czyli takich które dotyczą istoty sprawy. Ale ustawa ta zawiera aż 75 innych artykułów, zwłaszcza zmieniających inne ustawy pod kątem właśnie zarządu sukcesyjnego. Jedną z takich ustaw jest Prawo energetyczne. Do Prawa energetycznego mam szczególny sentyment, ponieważ z branżą energetyczną jestem związany od ukończenia studiów. Dlatego omawianie […]

Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Karol Sienkiewicz        16 października 2018        Komentarze (0)

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58). ROZDZIAŁ 10. ODWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO I INNE ZDARZENIA POWODUJĄCE UTRATĘ UMOCOWANIA DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI. Zobaczmy zatem, […]