Organy spółki

Rok obrotowy dla członka rady nadzorczej – uchwała SN

Karolina Rokicka-Murszewska        13 grudnia 2016        Komentarze (0)

 Blisko 3 tygodnie temu, w dniu 24 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygn. III CZP 72/16, w sprawie okresu sprawowania funkcji przez członka rady nadzorczej w sytuacji, gdy nie odpowiada on rokowi obrotowemu, w której wskazał, że: Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4* w związku z art. 386 […]

Wynagrodzenie likwidatora spółki w nowej ustawie kominowej

Karolina Rokicka-Murszewska        10 sierpnia 2016        4 komentarze

Dwa miesiące temu została uchwalona nowa tzw. ustawa kominowa – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. “Stara” ustawa, tj. ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099), będzie obowiązywać nadal, choć w mniejszym zakresie.Nowa ustawa reguluje sposób […]

Podejmowanie uchwał w sp. z o.o. przez internet

Karolina Rokicka-Murszewska        27 czerwca 2016        Komentarze (0)

Co roku w czerwcu odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyduje się na nich o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, podziale zysku lub pokryciu straty oraz wielu innych kwestiach istotnych z punktu widzenia istnienia spółki. Temat był już poruszany na blogu: Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniuPełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowejTakie zgromadzenia oczywiście angażują […]

Pełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowej

Karolina Rokicka-Murszewska        26 maja 2016        Komentarze (0)

Nie każdy akcjonariusz czy wspólnik wie, że nie musi zawsze uczestniczyć osobiście w każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ba! (tak ostatnio napisał sąd w uzasadnieniu jednego z postanowień – bardzo mi się to spodobało 🙂 ), czasem wręcz nie może, z jemu tylko znanych powodów, być na zgromadzeniu. Czy traci wtedy szansę oddania swojego […]

Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

Karolina Rokicka-Murszewska        25 kwietnia 2016        4 komentarze


Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID main-form:full-content-document-view-panel already defined in Entity, line: 10 in /home/emarketi/domains/zakonczeniedzialalnosci.pl/public_html/wp-content/plugins/image-lazy-load/includes/global/content.php on line 134

Mamy już prawie maj, a więc już rozpoczęły się pierwsze zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walne zgromadzenia w spółkach akcyjnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 243 § 1 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników (art. 395 § 1 k.s.h. – walne zgromadzenie) powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (który zazwyczaj […]