All posts by

karol-sienkiewicz

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób prowadzenia biznesu o 180 stopni. Z epidemią wiążą się nie tylko rządowe ograniczenia, ale też konieczność zorganizowania pracy zdalnej czy gwałtowne spadki obrotów. Ale co to tak naprawdę oznacza dla firm, które mają problemy z płynnością? Okazuje się, że epidemia koronawirusa a termin na wniosek o ogłoszenie upadłości to sprawa bardzo aktualna. Projekt ustawy antykryzysowej Dość świeży (bo z 21 marca) projekt ustawy antykryzysowej nie przewiduje żadnych nowych rozwiązań dotyczących firm mających problemy z wypłacalnością w zakresie terminu do zgłoszenia wniosku o upadłość. Należy zatem w

Wiemy już, kim jest zarządca sukcesyjny, a także czym on zarządza.  Ale jak ustanowić tego zarządcę? W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce, kiedy przedsiębiorca jeszcze za swojego życia powoła zarządcę sukcesyjnego. Jest to też rozwiązanie najprostsze. Ustawodawca przewidując jednak, że przedsiębiorcy nie zawsze są dostatecznie zapobiegliwi, dopuścił także możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Ten sposób powołania zarządcy sukcesyjnego omówię w innym wpisie. Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego konieczne są w obu powyższych przypadkach: powołanie zarządcy sukcesyjnego, wyrażenie zgody osoby  powołanej  na  zarządcę  sukcesyjnego 

Ustawa wyróżnia kategorię osób, którym przysługuje prawo do przedsiębiorstwa w spadku – właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Jest to pojęcie o tyle istotne, że są oni uprawnieni do podejmowania pewnych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w spadku, nawet po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego. Kim są zatem właściciele przedsiębiorstwa w spadku? spadkobierca przedsiębiorcy Podstawową grupą osób, które stają są właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy. Za spadkobiercę należy rozumieć osobę, która na podstawie testamentu lub ustawy nabyła prawa do przedsiębiorstwa, co zostało stwierdzone w postanowieniu sądu, w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza albo

Okazuje się, że nadal wiele spółek nie złożyło sprawozdań finansowych do KRS za 2017 r. Cały czas otrzymuję zapytania, czy jeszcze można składać wnioski przez S24. Otóż sprawa nie jest taka prosta. Są argumenty przemawiające za dopuszczalnością takiego wniosku, ale są też przeciwne. Stanowisko „za” zdaje się też zajmować Ministerstwo Sprawiedliwości: Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad. Być może dlatego we wniosku na stronie S24 on-line pojawiło się obowiązkowe pole – data sporządzenia dokumentu. Co zatem robię? Otóż uprzedzam zainteresowanych o ryzyku i składam

Kluczowym pojęciem w zarządzie sukcesyjnym jest „przedsiębiorstwo w spadku”. Najogólniej rzecz ujmując są to składniki materialne (np. nieruchomości, urządzenia, towary) i niematerialne (np. koncesje, pozwolenia, wierzytelności, patenty), przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, którymi zarządzać będzie zarządca sukcesyjny ( jeśli zostanie ustanowiony). Dość jasna jest sytuacja, co należy uznać za przedsiębiorstwo w spadku, kiedy właścicielem całego przedsiębiorstwa była jedna osoba, która prowadziła działalność polegającą na pełnieniu jednego rodzaju usług, np. stolarskich. Będzie nim wszystko to, co w chwili śmierci przedsiębiorcy stanowiło jego mienie i służyło do prowadzenia działalności gospodarczej. Co jednak,

1 2 3 5 Strona 1 z 5