All posts by

Kancelaria S&Z

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY A WYKORZYSTANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, powinien udzielić pracownikowi  urlopu – zarówno zaległego jak i bieżącego. Urlop ten może być udzielony w okresie wypowiedzenia.  EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP Wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie może

Pracodawca, który podjął decyzję o zakończeniu działalności musi dopełnić wiele obowiązków z tym związanych. Jednym z nich jest rozwiązanie umów o pracę. Warto zaznaczyć, że likwidacja działalności czy ogłoszenie upadłości, a więc zakończenie działalności pracodawcy nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umów o pracę. W tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać: okres wypowiedzenia, pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy, przyczynę – w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, przy

Drogi Czytelniku, z góry przepraszam Cię za bezpośredni ton, który w tym wpisie będzie mi towarzyszył, ale mam nadzieję, że po blisko 3 latach wspólnego blogowania, mogę sobie pozwolić na nieco większą, niż zwykle, poufałość wobec Ciebie. Blog Zakończenie działalności już za chwilę, bo 2 czerwca 2018 r., skończy 3 lata. Tak się przypadkowo złożyło, że przez ostatnie 3 lata urodziny obchodziliśmy razem, bo ja urodziłam się w ostatnim dniu maja. I chociaż różnie bywało – zdarzyło się nam wspólnie zaliczyć wpadki i upadki – to nie żałuję ani jednego

Prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jeszcze w zeszłym roku były mocno zintensyfikowane. Wydawało się, że projekt ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów lada moment wejdzie w życie. I to na pewno nastąpi, ale nie tak szybko, jak początkowo przewidywano. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma przede wszystkim umożliwić funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Co ważne – zarządca, powołany przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy, stanie się pracodawcą dla pracowników, którzy nie stracą pracy. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do podziału spadku, maksymalnie

Dzisiaj, czyli 30 kwietnia 2018 r., wchodzi o życie pakiet 5 ustaw, znanych jako Konstytucja biznesu. Jakie ustawy wchodzą w jego skład? Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 6

1 2 3 28 Strona 1 z 28