All posts by

Kancelaria S&Z

Drogi Czytelniku, z góry przepraszam Cię za bezpośredni ton, który w tym wpisie będzie mi towarzyszył, ale mam nadzieję, że po blisko 3 latach wspólnego blogowania, mogę sobie pozwolić na nieco większą, niż zwykle, poufałość wobec Ciebie. Blog Zakończenie działalności już za chwilę, bo 2 czerwca 2018 r., skończy 3 lata. Tak się przypadkowo złożyło, że przez ostatnie 3 lata urodziny obchodziliśmy razem, bo ja urodziłam się w ostatnim dniu maja. I chociaż różnie bywało – zdarzyło się nam wspólnie zaliczyć wpadki i upadki – to nie żałuję ani jednego

Prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jeszcze w zeszłym roku były mocno zintensyfikowane. Wydawało się, że projekt ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów lada moment wejdzie w życie. I to na pewno nastąpi, ale nie tak szybko, jak początkowo przewidywano. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma przede wszystkim umożliwić funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Co ważne – zarządca, powołany przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy, stanie się pracodawcą dla pracowników, którzy nie stracą pracy. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do podziału spadku, maksymalnie

Dzisiaj, czyli 30 kwietnia 2018 r., wchodzi o życie pakiet 5 ustaw, znanych jako Konstytucja biznesu. Jakie ustawy wchodzą w jego skład? Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 6

W dniu 23.04.2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział KRS, na posiedzeniu niejawnym postanowił wpisać wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu. Wniosek naszego Klienta, nieposiadającego w zarządzie żadnej osoby z numerem PESEL, został złożony przez mec. Karola Sienkiewicza, który podpisał go ePUAPem. Same dokumenty zostały wcześniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (i wygenerowane w formacie xades). Piszę o tym, bo to jeden z pierwszych wniosków, nad jakimi pochylił się toruński KRS po zmianach, które miały

  Dzień 15 marca 2018 r. zapisze się z całą pewnością na kartach historii. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o kwestie sprawozdań finansowych, o których możesz poczytać tutaj: Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie? W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536). Rozporządzenie, które diametralnie pogarsza stawkę wynagrodzeń kuratorów ustanawianych dla stron w sprawach cywilnych.  

1 2 3 27 Strona 1 z 27