All posts by

edyta-stark

Jeden z Czytelników bloga zwrócił ostatnio uwagę na kwestię zniesienia współwłasności z inicjatywy wierzyciela współwłaściciela. To, że wierzyciel może domagać się zniesienia współwłasności w toku postępowania egzekucyjnego, jest już dość oczywiste. Mniej jasna jest natomiast dopuszczalność wystąpienia przez wierzyciela z takim wnioskiem w sytuacji, kiedy współwłaściciele zawarli umowę wyłączającą na pewien czas możliwość skorzystania z prawa do zniesienia współwłasności. Kiedy wierzyciel może żądać zniesienia współwłasności? Wykształciły się w tej kwestii dwa stanowiska: wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy egzekucja skierowana do udziałów dłużnika we współwłasności była bezskuteczna, wystarczy, że udział zostanie

Dzisiejszy temat podyktowany jest poniekąd sprawą, z która miałam ostatnio do czynienia. Wobec jednego ze współwłaścicieli toczy się postępowanie egzekucyjne, w toku którego komornik zajął należący do niego udział w nieruchomości. Reszta współwłaścicieli chciałaby znieść współwłasność. Czy zajęcie udziału blokuje zniesienie współwłasności? Skąd w ogóle wiadomo, że komornik zajął udział w nieruchomości? Po pierwsze, z treści księgi wieczystej nieruchomości. Komornik składa do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpis do treści księgi wieczystej informacji o prowadzonej egzekucji. Takie ostrzeżenie znaleźć można w dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia. Wygląda ono mniej

W poprzednim wpisie pisałam o roszczeniu współwłaścicieli o zwrot części wydatków i ciężarów poniesionych w związku z rzeczą wspólną. Czy w wyniku nabycia udziału we współwłasności, na nowego współwłaściciela przechodzi również obowiązek zwrotu części wydatków, do których zobowiązany był poprzedni współwłaściciel? 1. Niech płaci “nowy” współwłaściciel Roszczenie o zwrot wydatków i ciężarów ma charakter obligacji realnej, tzn. przysługuje wobec każdoczesnego współwłaściciela. Przez sam fakt nabycia udziału we współwłasności nowy współwłaściciel staje się zobowiązany do zapłaty wydatków, które powinien był uiścić jego poprzednik, np. wyrok SN z dnia 25 lipca 2003

Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną. Bywa niestety tak, że nie wszyscy się do tego kwapią. A z pewnymi sprawami po prostu nie można czekać. Wówczas część współwłaścicieli decyduje się wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni i później żądać zwrotu kosztów od pozostałych. I temu właśnie poświęcony jest dzisiejszy wpis. Wydatki i ciężary Pojęcie wydatków na rzecz wspólną jest w orzecznictwie rozumiane szeroko. Przyjmuje się, że mieszą się w nim nakłady nie tylko konieczne, ale i inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia wartości rzeczy wspólnej. Nakłady

Tyle to potrwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz. Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych. Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”.   Do tej pory w orzecznictwie wykształciły się w tej materii dwa kierunki. 1. Korzystanie z nieruchomości tylko w ramach udziału W omawianej sprawie (sygn. akt III CSK 331/09) współwłaścicieli było 4. Dwóch z nich, posiadających

1 2 3 5 Strona 1 z 5

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.