Monthly Archives

lipiec 2022

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY A WYKORZYSTANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, powinien udzielić pracownikowi  urlopu – zarówno zaległego jak i bieżącego. Urlop ten może być udzielony w okresie wypowiedzenia.  EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP Wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie może