Monthly Archives

maj 2022

Pracodawca, który podjął decyzję o zakończeniu działalności musi dopełnić wiele obowiązków z tym związanych. Jednym z nich jest rozwiązanie umów o pracę. Warto zaznaczyć, że likwidacja działalności czy ogłoszenie upadłości, a więc zakończenie działalności pracodawcy nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umów o pracę. W tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać: okres wypowiedzenia, pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy, przyczynę – w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, przy