Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0. wprowadzi nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczyć się będzie w zasadzie całkowicie poza sądem. Z otwarcia restrukturyzacji w tym trybie dłużnik będzie mógł skorzystać do 30 czerwca 2021 r. Jest to okres, kiedy oddziaływanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 na przedsiębiorstwa będzie najprawdopodobniej największe.

Otwarcie postępowania

Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczać będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po otwarciu postępowania doradca restrukturyzacyjny będzie występował w charakterze nadzorcy układu.

Wstrzymanie egzekucji

Po otwarciu restrukturyzacji w omawianym trybie dłużnik uzyskuje ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi – wierzyciel nie będzie mógł wszcząć postępowania egzekucyjnego, a wszczęte postępowania ulegną zawieszeniu z mocy prawa z dniem, w którym opublikowano obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotyczyć to będzie również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, np. hipoteką, zastawem. Nie będzie również można do tego dnia m.in. wypowiedzieć dłużnikowi umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika.

Dłużnikowi z kolei nie będzie wolno dokonywać czynności przekraczających granice zwykłego zarządu bez zgody nadzorcy układu. Czynności takie będą nieważne, chyba że nadzorca układu je potwierdzi w ciągu 30 dni. Uniemożliwić ma to dokonywanie czynności zmierzających do wyprowadzenia majątku z przedsiębiorstwa.

Sytuacja wierzycieli

Postępowanie o zatwierdzenie układu w tym trybie wiązać się jednak z ryzykiem pokrzywdzenia wierzyciela z uwagi na fakt, że sąd jest prawie nieobecny w uproszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W zamierzeniu ma to ułatwić podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, zwłaszcza w sytuacji, kiedy spodziewane jest przeciążenie sądów. Oznaczałoby to bowiem znaczne wydłużenie postępowania. Sąd nie zdecyduje o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, będzie o nim jedynie powiadamiany. Z kolei to sąd dokona zatwierdzenia układu.

Z tego powodu wierzyciel, który uważa, że postępowanie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie skutków opublikowania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Projekt ustawy przewiduje, że wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienia szkody w przypadku, kiedy dłużnik w złej wierze dokonał obwieszczenia otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Od otwarcia restrukturyzacji dłużnik ma 4 miesiące na zawarcie układu z wierzycielami. Jeśli  tym terminie do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie zostanie umorzone przez sąd.

Regulacja budzi póki co mieszane uczucia – z jednej strony może teraz znacznie przyspieszyć przeprowadzenie restrukturyzacji i bardzo ją uprościć.  Z drugiej strony tak duże odformalizowanie może stwarzać pole do nadużyć dla nierzetelnych dłużników. Czas pokaże, jak będzie faktycznie wykorzystywana.

Etap legislacyjny: ustawa podpisana przez prezydenta.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.

Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.

Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.

Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.

Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.

Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.

edyta-stark
Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. Kornelia pisze:

    Dzięki za przydatny artykuł, z chęcią zajrzę na inne wpisy!

  2. Prawo pisze:

    Świetny artykuł, gratulacje!

  3. asia pisze:

    ciekawe

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.