Upadłość i restrukturyzacja w trakcie stanu epidemii a Tarcza 3.0.

Tarcza 3.0.

Kilka dni temu weszła w życie tzw. Tarcza 3.0. Jedną z największych zmian, jakie ta ustawa wprowadza, jest odwieszenie biegu terminów sądowych i procesowych. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne niedługo nabiorą tempa.

Jak sytuacja wyglądała dotychczas?

W ostatnich tygodniach sądy funkcjonały w ograniczonym zakresie – większość rozpraw została zniesiona, poza sprawami pilnymi, a nowe nie były wyznaczane. Dotyczyło to również spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pierwsze zmiany w zakresie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wprowadziła Tarcza 2.0. Dodała ona do katalogu spraw pilnych, którymi sądy muszą się zająć pomimo epidemii, sprawy z wniosku restrukturyzacyjnego.

Dodatkowo, Tarcza 2.0. wydłużyła termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, jeśli niewypłacalność była wynikiem epidemii COVID-19 i powstała w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem przedsiębiorcy uzyskali dodatkowy czas, żeby poprawić sytuację finansową swoich przedsiębiorstw. Ewentualnie, mogli się lepiej przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bez narażania się na negatywne konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności. Jednocześnie prawo wierzycieli do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zostało zawieszone. W praktyce oznacza to, że sprawa o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy mogła być mimo wszystko prowadzona z inicjatywy wierzyciela.

Sprawy pilne w Tarczy 3.0.

Tarcza Antykryzysowa 3.0. wprowadziła kolejne zmiany w katalogu spraw pilnych, którymi sądy muszą się zająć pomimo trwania stanu epidemii. Dla spraw restrukturyzacyjnych oznacza to, że sądy zajmą się nie tylko sprawami o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego, ale również sprawami prowadzonymi po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawami pilnymi będą również sprawy o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości (art. 14a ust. 4 pkt 17-17a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Biegu terminów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przepis pozwalający niewypłacalnym przedsiębiorcom nie składać wniosku o ogłoszenie upadłości w tracie trwania stanu epidemii, wciąż obowiązuje (art. 15zzra). Oczywiście, dotyczy to jedynie przypadków kiedy niewypłacalność była wynikiem Covid-19. Przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni z innych powodów, nadal muszą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności.

Tarcza 3.0. „odblokowuje” bieg terminów sądowych i procesowych. Ustawa uchyla art. 15zzs specustawy covidowej, który przewidywał, że w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Terminy sądowe i procesowe uległy zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. Dotyczyło to również spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Wznowienie biegu terminów nie nastąpi oczywiście z dnia na dzień. Tarcza 3.0. wprowadziła okres „przejściowy”. Terminy zaczyną biec ponownie po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0. (co miało miejsce 16 maja 2020), czyli od 24 maja 2020 r.

Przykład

Jeśli sąd wyznaczył stronie termin 7 dni na dokonanie jakiejś czynności, a pismo z sądu w tej sprawie doręczono stronie 26 marca 2020 r., tj. przed wejściem w życie przepisu zawieszającego bieg terminów sądowych i procesowych, to termin do dokonania czynności zaczął biec, jednak został zawieszony 31 marca 2020 r. Początek terminu należy liczyć od dnia następnego po dniu doręczenia, czyli pierwszym dniem terminu jest 27 marca 2020 r. Strona wykorzystała już więc 4 z 7 przysługujących jej dni. Od 24 maja 2020 r. termin biegnie ponownie, zatem strona musi dokonać wskazanej przez sąd czynności najpóźniej 26 maja 2020 r.

Gdyby natomiast to samo pismo strona otrzymała 31 marca 2020 r., to termin do dokonania czynności w ogóle nie rozpocząłby swojego biegu. Czynności należałoby dokonać wówczas najpóźniej 30 maja 2020 r.

Powyższe regulacje zasługują z pewnością na pozytywną ocenę – w przypadku restrukturyzacji i upadłości kluczowy jest czas i sprawne podejmowanie działań. Nowelizacja specustawy covidowej powinna więc ucieszyć zwłaszcza te podmioty, które były już w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w momencie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. W czasie, kiedy obowiązywał art. 15zzs nie mogło dojść do uprawomocnienia się postanowień wydawanych przez sądy, np. o zatwierdzeniu układu, nie mógł też upłynąć termin do złożenia sprzeciwu dotyczącego listy wierzytelności sporządzonej przez syndyka.

Jednak nie dla wszystkich poszerzenie katalogu spraw pilnych oraz odwieszenie terminów będzie dobrą wiadomością. Mam tu na myśli przedsiębiorców, w stosunku do których sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznawane będą z inicjatywy wierzycieli. W tej sytuacji, dodatkowo rośnie ryzyko, że wierzycielowi uda się szybko ogłosić upadłość przedsiębiorcy, który został dotknięty skutkami COVID-19.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.

Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.

Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.

Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.

Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.

Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.

 

edyta-stark
Podobne artykuły

4 Komentarze do tego wpisu post

 1. Jacek pisze:

  W ramach podejmowanych działań ważne jest, by pamiętać o bieżącej weryfikacji płynności finansowej firmy. Jej wynik determinuje kiedy, jakie działania przedsiębiorstwo powinno podjąć.

 2. Ania pisze:

  Niestety pandemia wykończyła wiele biznesów, mało brakowało, a moja firma również by upadła. Na szczęście jednak do tego nie doszło i dalej mogę cieszyć się swoją działalnością. Hurtownia filtrów do maszyn budowlanych to bardzo dobry i dochodowy biznes.

 3. amak pisze:

  super wpis

 4. KasiaW pisze:

  Bardzo się cieszę, że mamy te niechlubny czas dla naszej gospodarki za sobą, To co się podziało na rynku pracy woła o pomstę do nieba. Fakt, powstały nowe zawody, rozwinęły się niektóre branże, ale to jak cała reszta upadła jest straszne 🙁

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.