Upadłość spółki cywilnej

upadłość spółki cywilnej

Spółka cywilna to umowa pomiędzy wspólnikami zawierana w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa nie tworzy nowego podmiotu prawa, jak to ma miejsce przy innych spółkach, np. jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości spółki cywilnej?

Zdolność upadłościowa

Jak już wspomniałam, spółka cywilna to umowa pomiędzy wspólnikami, którzy – co do zasady – są przedsiębiorcami. Sama spółka cywilna nie ma zdolności prawnej, organów ani własnego majątku. Nie ma ona także statusu przedsiębiorcy. Spółka cywilna nie ma również tzw. zdolności upadłościowej, a więc nie można ogłosić jej upadłości. Natomiast, zdolność taką mają wspólnicy spółki cywilnej, którzy są przedsiębiorcami.

Ogłoszenie upadłości wspólnika

Każdy ze wspólników, indywidualnie, jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, kiedy stanie się niewypłacalny. Jeżeli wniosek taki zgłosi jeden z niewypłacalnych wspólników, to nie zwalnia reszty wspólników z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oczywiście możliwe są sytuacje, kiedy tylko niektórzy spośród wspólników spółki cywilnej staną się niewypłacalni. Wniosek o zgłoszenie upadłości składa się do sądu właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Co istotne, z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cywilnej, spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Majątek wspólnika staje się masą upadłości, zarządzaną przez syndyka. Ponadto, jeżeli dojdzie do ogłoszenia upadłości wspólnika, który pozostaje w związku małżeńskim, to z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Z kolei ich majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości (art. 124 prawa upadłościowego).

Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania

Jeżeli doszło do ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej, wówczas sąd może połączyć te sprawy do wspólnego rozpoznania. Łączne rozpoznanie spraw znacznie przyśpiesza i ułatwia postępowanie, zwłaszcza że w zdecydowanej większości przypadków powód niewypłacalności wspólników spółki cywilnej jest taki sam. Oznacza to, że ich sprawy będą podobne. Sporządza się jednak odrębne listy wierzytelności dla każdego ze wspólników oraz plany podziału funduszów masy upadłości (art. 215 prawa upadłościowego)

W razie gdyby ogłoszono upadłość wspólników w różnych sądach, właściwy do prowadzenia połączonej sprawy jest sąd, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości.

Autorem wpisu jest Paulina Skrzypecka, studentka WPiA w Toruniu, praktykantka w Kancelarii 

edyta-stark
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Martyna pisze:

    Bardzo fajne wpisy, widzę potencjał 😉 pozdrawiam!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.