Kto może a kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłosci

Spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oznacza konieczność złożenia stosownego wniosku w określonym terminie. Z niełożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości wiążą się negatywne konsekwencje wobec osób, które tego nie zrobiły – np. odpowiedzialność za szkodę wierzycieli tym wywołaną. Warto dlatego wiedzieć, na kim dokładnie ciąży ten obowiązek.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Ale nie tylko oni.

Spółki osobowe

Jeśli chodzi o spółki osobowe (spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną) uprawnienie takie ma też każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki.

W spółce jawnej prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma zatem każdy ze wspólników. W spółce partnerskiej uprawnieni są partnerzy. W przypadku pozostałych spółek osobowych łatwiej będzie wymienić, kto nie może złożyć takiego wniosku. W spółce komandytowej wniosku o ogłoszenie upadłości nie może złożyć komandytariusz, a w spółce komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz.

Osoby prawne

W stosunku do osób prawnych oraz tzw. ułomnych osób prawnych wniosek ten może złożyć każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Chodzi tutaj o organ zarządzający osoby prawnej. Czyli np. w spółce z o.o. czy stowarzyszeniu – zarząd, a nawet sami jego członkowie. Każdy z reprezentantów osoby prawnej jest, więc uprawniony do samodzielnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet gdyby przy reprezentacji spółki obowiązywało współdziałanie dwóch lub więcej członków organu.

Wcześniej w orzecznictwie występowały wątpliwości co do prawa prokurentów do składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie dominuje pogląd, że prokurent nie jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie są też zobowiązane osoby, które jedynie faktycznie prowadzą sprawy dłużnika.

Spółki w likwidacji

Jeśli osoba prawna lub spółki osobowe są w stanie likwidacji, to wniosek może złożyć każdy z likwidatorów.

Inne

W stosunku do osoby prawnej wpisanej do KRS, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć kurator ustanowiony dla osoby prawnej, która ze względu na brak powołanych do reprezentacji organów nie może prowadzić swych spraw.

Wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro, może złożyć organ udzielający pomocy.

Z kolei w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – może być to również organ założycielski.

Jeśli chodzi o dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, to wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

Kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Oczywiście jest to dłużnik. W przypadku dłużnika będącego osoba prawną lub ułomną osobą prawną obowiązek taki ma też każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Są to więc w szczególności wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych. I to te osoby będą ponosić konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

W przypadku osób fizycznych – przedsiębiorców, to one same powinny złożyć taki wniosek, a po ich śmierci – ustanowieni zarządcy sukcesyjni.

Autorem wpisu jest Paulina Skrzypecka, studentka WPiA w Toruniu, praktykantka w Kancelarii 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.