Monthly Archives

kwiecień 2020

Przesłanki złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości są poniekąd zbieżne. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego jest to zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność, a przypadku ogłoszenia upadłości – niewypłacalność. Może więc się okazać, że w podobnym czasie do sądu wpłyną oba wnioski, np. jeśli wierzyciel będzie chciał doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika. A czasem to sam dłużnik przezornie składa oba wnioski. Który wniosek sąd rozpozna pierwszy? W przypadku, kiedy do sądu trafią dwa wnioski – o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjny, sąd zwykle najpierw rozpatrzy wniosek restrukturyzacyjny. Wynika to  z celu postępowania restrukturyzacyjnego

Choć może to zaskakiwać, możliwe jest ogłoszenie upadłości przez zmarłego przedsiębiorcę. Grono podmiotów, które mogą wystąpić z takim wnioskiem, jest dość spore. Jednak osobą, na której ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest zarządca sukcesyjny. Obowiązkowe złożenie wniosku Zarządcy sukcesyjnemu przyznano nie tylko prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nałożono na niego taki obowiązek (art. 21 ust. 2a Prawa upadłościowego). Rozwiązanie takie nie zaskakuje, w końcu to on wchodzi niejako „w buty” zmarłego przedsiębiorcy i przejmuje jego obwowiązki. Jeżeli więc w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego ujawnią się

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. wielu rozczarowuje. Przede wszystkim dlatego, że stawia przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością przed trudnym dylematem – restrukturyzacja czy pomoc od państwa. A już przecież w Tarczy 1.0. niewypłacalni przedsiębiorcy nie zostali potraktowani najlepiej. Na finiszu prac legislacyjnych znajduje się projekt Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. O rozwiązaniach dotyczących upadłości, które projekt przewiduje, pisałam tutaj. Do kogo kierowana jest pomoc w Tarczy 2.0.? Art. 1.Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości odbywa się nie tylko na skutek złożenia wniosku przez dłużnika i osoby go reprezentujące, ale również w wyniku działań innych podmiotów, np. wierzycieli. Zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. się do tej kwestii jednak nie odnoszą. Warto więc wiedzieć, kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wierzyciel. Ale nie każdy wierzyciel. Może być to jedynie wierzyciel osobisty dłużnika, a nie tzw. „wierzyciel rzeczowy”. Z tą druga sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby dług zaciągnął inny podmiot, niż ten

Spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oznacza konieczność złożenia stosownego wniosku w określonym terminie. Z niełożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości wiążą się negatywne konsekwencje wobec osób, które tego nie zrobiły – np. odpowiedzialność za szkodę wierzycieli tym wywołaną. Warto dlatego wiedzieć, na kim dokładnie ciąży ten obowiązek. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Ale nie tylko oni. Spółki osobowe Jeśli chodzi o spółki osobowe (spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę

1 2 Strona 1 z 2