Epidemia koronawirusa a termin na wniosek o ogłoszenie upadłości

Epidemia koronawirusa a termin na wniosek o ogłoszenie upadłości

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób prowadzenia biznesu o 180 stopni. Z epidemią wiążą się nie tylko rządowe ograniczenia, ale też konieczność zorganizowania pracy zdalnej czy gwałtowne spadki obrotów. Ale co to tak naprawdę oznacza dla firm, które mają problemy z płynnością? Okazuje się, że epidemia koronawirusa a termin na wniosek o ogłoszenie upadłości to sprawa bardzo aktualna.

Projekt ustawy antykryzysowej

Dość świeży (bo z 21 marca) projekt ustawy antykryzysowej nie przewiduje żadnych nowych rozwiązań dotyczących firm mających problemy z wypłacalnością w zakresie terminu do zgłoszenia wniosku o upadłość. Należy zatem w tym względzie posługiwać się dotychczasowymi przepisami Prawa upadłościowego.

Epidemia koronawirusa a termin na wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeśli przedsiębiorca ma trudności z płynnością i nie widzi perspektyw powinien pomyśleć o kilku rzeczach.

Po pierwsze, w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności należy złożyć wniosek o upadłość. Epidemia w tym wypadku nie wywiera wpływu na ten obowiązek, tzn. ani nie skraca, ani nie wydłuża powyższego terminu. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność obserwowania swojej płynności, a także kontrolowania czy jest w stanie terminowo spłacać swoje wymagalne zobowiązania.

Po drugie, zagrożenie upadłością nie ma żadnego wpływu na zobowiązania publicznoprawne przedsiębiorcy. Zobowiązania wobec urzędu skarbowego albo ZUS-u musimy spłacać (chyba że zostanie nam udzielona ulga albo odroczenie w spłacie zobowiązań). Tutaj tarcza antykryzysowa powinna nieco pomóc.

Czy epidemię da się przetrwać?

Jak najbardziej. Trzeba przy tym pamiętać, żeby reagować z możliwie jak największym wyprzedzeniem. Prawo w tym trudnym dla biznesu czasie przewiduje dla przedsiębiorców rozwiązania, jakimi są postępowania restrukturyzacyjne. Dają one szanse na przetrwanie kryzysu, a poza tym możliwość zawarcia układu z wierzycielami zmieniającego warunki spłaty zobowiązań, przeprowadzenia restrukturyzacji operacyjnej czy wstrzymanie spłaty „starych” długów.

Autorem wpisu jest Paulina Skrzypecka, studentka WPiA w Toruniu, praktykantka w Kancelarii 

Aktualizacja 31.03.2020 r.

W prawie upadłościowym planowane są już zmiany, m.in. dotyczące terminu składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Więcej na ten temat tutaj.

karol-sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.