Przyznanie lokalu na współwłasność

współwłasność lokalu

Czy przyznanie lokalu na współwłasność może być wynikiem zniesienia współwłasności? To trochę paradoks, ale Sąd Najwyższy zajmował się tym zagadnieniem w sprawie dotyczącej odrębnej własności 48 lokali przyznanych kilku osobom wraz z odpowiednimi udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej. Rzecz w tym, że część współwłaścicieli się na takie zniesienie współwłasności nie zgadzała.

Sytuacja, w której jedna nieruchomość należy do wielu osób ma swoje wady. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest ustanowienie odrębnej własności lokali oraz przyznanie ich na wyłączną własność określonym osobom. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest całkowite zniesienie współwłasności. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokali zniesienie współwłasności powinno oznaczać przyznanie wyodrębnionych lokali poszczególnym właścicielom. Czy to oznacza, że w postępowaniu o zniesienie współwłasności nie można domagać się przyznania lokalu na współwłasność niektórych współwłaścicieli?

Zniesienie współwłasności to czasami przyznanie lokalu na współwłasność

Sąd Najwyższy w sprawie I CKN 447/01 dopuścił możliwość takiego zniesienia współwłasności. Pod warunkiem jednak, że zainteresowani w sposób wyraźny o to wniosą. Nie wystarczy więc, że strona postępowania, która ma stać się współwłaścicielem lokalu, nie będzie się sprzeciwiała takiemu rozwiązaniu. Musi wprost zażądać przyznania jej konkretnego lokalu na współwłasność.

Nie ma wobec tego przeszkód, aby również umówić się, że jakieś lokale przypadną na współwłasność określonych współwłaścicieli. Siłą rzecz bowiem taka umowa musi zostać zawarta przez wszystkich współwłaścicieli i wyrażać ich zgodę na zniesienie współwłasności w taki sposób.

A czasami jest to jedyny sprawny sposób na utworzenie np. wspólnoty mieszkaniowej. A jak już powstanie współwłasność, to zaczną się inne problemy.

edyta-stark
Podobne artykuły
wyodrębnienie lokali

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.