Monthly Archives

grudzień 2019

Znosząc współwłasność nieruchomości zabudowanej, można domagać się ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przyznania ich na własność wskazanych osób. To, ile lokali należy wyodrębnić, nie jest jednak kwestią całkowicie dowolną. W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt II CSK 582/11 uczestnicy chcieli wyodrębnienia tyko jednego lokalu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i przyznania go im na własność. I tak też orzekł sąd I instancji. Sąd II instancji z kolei, słusznie zauważył, że zniesienie współwłasności w taki sposób powoduje „istotną zmianę przeznaczenia rzeczy”. To z kolei stanowi przeszkodę dla zniesienia

Czy przyznanie lokalu na współwłasność może być wynikiem zniesienia współwłasności? To trochę paradoks, ale Sąd Najwyższy zajmował się tym zagadnieniem w sprawie dotyczącej odrębnej własności 48 lokali przyznanych kilku osobom wraz z odpowiednimi udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej. Rzecz w tym, że część współwłaścicieli się na takie zniesienie współwłasności nie zgadzała. Sytuacja, w której jedna nieruchomość należy do wielu osób ma swoje wady. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest ustanowienie odrębnej własności lokali oraz przyznanie ich na wyłączną własność określonym osobom. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest całkowite zniesienie