Monthly Archives

Lipiec 2019

Jeden z Czytelników bloga zwrócił ostatnio uwagę na kwestię zniesienia współwłasności z inicjatywy wierzyciela współwłaściciela. To, że wierzyciel może domagać się zniesienia współwłasności w toku postępowania egzekucyjnego, jest już dość oczywiste. Mniej jasna jest natomiast dopuszczalność wystąpienia przez wierzyciela z takim wnioskiem w sytuacji, kiedy współwłaściciele zawarli umowę wyłączającą na pewien czas możliwość skorzystania z prawa do zniesienia współwłasności. Kiedy wierzyciel może żądać zniesienia współwłasności? Wykształciły się w tej kwestii dwa stanowiska: wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy egzekucja skierowana do udziałów dłużnika we współwłasności była bezskuteczna, wystarczy, że udział zostanie

Dzisiejszy temat podyktowany jest poniekąd sprawą, z która miałam ostatnio do czynienia. Wobec jednego ze współwłaścicieli toczy się postępowanie egzekucyjne, w toku którego komornik zajął należący do niego udział w nieruchomości. Reszta współwłaścicieli chciałaby znieść współwłasność. Czy zajęcie udziału blokuje zniesienie współwłasności? Skąd w ogóle wiadomo, że komornik zajął udział w nieruchomości? Po pierwsze, z treści księgi wieczystej nieruchomości. Komornik składa do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpis do treści księgi wieczystej informacji o prowadzonej egzekucji. Takie ostrzeżenie znaleźć można w dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia. Wygląda ono mniej

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.