Do kogo po zwrot nakładów?

W poprzednim wpisie pisałam o roszczeniu współwłaścicieli o zwrot części wydatków i ciężarów poniesionych w związku z rzeczą wspólną. Czy w wyniku nabycia udziału we współwłasności, na nowego współwłaściciela przechodzi również obowiązek zwrotu części wydatków, do których zobowiązany był poprzedni współwłaściciel?

1. Niech płaci “nowy” współwłaściciel

Roszczenie o zwrot wydatków i ciężarów ma charakter obligacji realnej, tzn. przysługuje wobec każdoczesnego współwłaściciela. Przez sam fakt nabycia udziału we współwłasności nowy współwłaściciel staje się zobowiązany do zapłaty wydatków, które powinien był uiścić jego poprzednik, np. wyrok SN z dnia 25 lipca 2003 r., sygn. akt V CK 141/02.

2. Niech płaci “stary” współwłaściciel

Roszczenie ma charakter obligacyjny, tzn. obowiązki przechodzą na nowych współwłaścicieli tylko wtedy, kiedy zostały przez nich przejęte. Jeśli do przejęcia zobowiązania nie doszło, to należy kierować roszczenia o zwrot wartości nakładów poniesionych przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz wspólną przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów. Ten pogląd dominuje obecnie, np. uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt III CZP 11/06, wyrok SN z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt I CSK 638/17.

A co kiedy współwłaściciel umiera?

Nieco inaczej wyglądać będzie sytuacja w przypadku nabycia spadku, w skład którego wchodzi udział we współwłasności. Spadkobiercy wchodzą wtedy w całą sytuację majątkową zmarłego (sukcesja uniwersalna). Nabywają więc i prawa, które mu przysługiwały, i obowiązki. Skoro zatem do objęcia udziałów we współwłasności nie dochodzi w drodze umowy np. sprzedaży udziałów, a poprzez spadkobranie, spadkobiercy również w zakresie obowiązku zwrotu nakładów „weszli” w sytuację majątkową spadkodawcy.

 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.