Wydatki na rzecz wspólną

Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną. Bywa niestety tak, że nie wszyscy się do tego kwapią. A z pewnymi sprawami po prostu nie można czekać. Wówczas część współwłaścicieli decyduje się wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni i później żądać zwrotu kosztów od pozostałych. I temu właśnie poświęcony jest dzisiejszy wpis.

Wydatki i ciężary

Pojęcie wydatków na rzecz wspólną jest w orzecznictwie rozumiane szeroko. Przyjmuje się, że mieszą się w nim nakłady nie tylko konieczne, ale i inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia wartości rzeczy wspólnej.

Nakłady konieczne to takie wydatki, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania, zgodnie z przeznaczeniem rzeczy. Są to wydatki, które musiałby ponieść sam właściciel rzeczy, aby zapewnić normalne korzystanie z niej. Mieszczą się w tym pojęciu wydatki na remonty i konserwację rzeczy. Przykładowo w przypadku kamienicy za nakład konieczny można uznać remont dachu, który przecieka. Podobnie nakłady takie jak: kanalizacja, szambo, łazienka, centralne ogrzewanie z uwagi na fakt, że zapewniają elementarny standard, jakiemu w warunkach współczesnej cywilizacji powinno odpowiadać mieszkanie, również powinny zostać uznane za konieczne.

Uwaga! Jeśli wydatki były poniesione z naruszeniem zasad zarządu rzeczą wspólną, współwłaściciel może domagać się zwrotu jedynie nakładów koniecznych i tyko o tyle, o ile inni wzbogaciliby się jego kosztem.

Ciężary to podatki i inne należności o charakterze publicznoprawnym, do których zobowiązany jest współwłaściciel rzeczy, np. podatek od nieruchomości.

Wysokość udziału a obowiązki związane z utrzymaniem rzeczy wspólnej

Wydatki i ciężary powinny być rozliczane proporcjonalnie, tj. współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia wydatków i ciężarów w wysokości odpowiadającej wielkości należących do niej udziałów.

Umowa quoad usum a roszczenie o zwrot

Nie zawsze współwłaściciel może domagać się zwrotu wartości poniesionych wydatków na podstawie w sposób opisany w kodeksie cywilnym. Jeśli współwłaściciele dokonali tzw. podziału do korzystania (quoad usum) i ustalili, że każdy we własnym zakresie ponosi wydatki na tę część nieruchomości, z której korzysta z wyłączeniem innych, w takiej sytuacji to postanowienia umowy będą stanowić podstawę rozliczenia nakładów. W konsekwencji taki współwłaściciel nie będzie mógł żądać zwrotu wartości poniesionych przez nakładów na część rzeczy, z której sam korzysta.

Przedawnienie

Roszczenia o zwrot wydatków i ciężarów przedawniają się z upływem 6 lat, a jeśli mają charakter okresowy – 3 lat.

edyta-stark
Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. Konrad pisze:

    Super są te Pani artykuły! 🙂

  2. Konrad pisze:

    Super są te Pani artykuły! 🙂 Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.