Zniesienie współwłasności na zgodny wniosek współwłaścicieli

Wspominałam wcześniej o możliwości sądowego zniesienia współwłasności na podstawie zgodnego wniosku wszystkich współwłaścicieli. Koszty takiego postępowania są zdecydowanie niższe niż wtedy, kiedy strony nie mogą się porozumieć co do sposobu zniesienia współwłasności. Warto więc dążyć do tego, aby sąd uznał wniosek za zgodny.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2017 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt II CSK 221/16 dobrze obrazuje, jakie wymogi taki zgodny wniosek powinien spełniać.

Rodzeństwo (przyjmijmy dla ułatwienia, że nazywali się Kasia i Tomek) złożyło do sądu wniosek, w którym domagało się zniesienia współwłasności poprzez przyznanie nieruchomości na własność Kasi. Byli więc zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności. Tym, co ich dzieliło, była kwestia spłat. Kasia uważała, że zapłaciła już wcześniej Tomkowi za należący do niego udział w nieruchomości, dlatego żądała przyznania jej nieruchomości bez obowiązku spłat na rzecz Tomka. Z kolei Tomek żądał, aby Kasia spłaciła go w tym postępowaniu. Wartość nieruchomości w omawianej sprawie była niebagatelna – wynosiła aż 510 tys. zł, a co za tym idzie wysoka była też kwota spłaty.

Sąd rejonowy uznał, że strony złożyły zgodny wniosek o zniesienie współwłasności i przyznał nieruchomość na własność Kasi oraz nakazał jej spłacić Tomka.

Wobec tego Kasia stwierdziła wprost w postępowaniu przed sądem II instancji, że nie zgadza się na przyznanie jej nieruchomości, jeśli miałoby to oznaczać nakazanie jej spłaty Tomka, gdyż jej na to nie stać. Zamiast tego wolałaby w takim razie dokonać fizycznego podziału nieruchomości albo żeby stała się ona własnością Tomka, który to miałby wtedy Kasię spłacić.

Z kolei Tomek nadal żądał przyznania  nieruchomości na własność Kasi z obowiązkiem spłaty na swoją rzecz, ewentualnie wnosił o jej sprzedaż.

Czy wniosek o zniesienie współwłasności należało uznać w tej sytuacji za zgodny?

Nie.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy:

Zgodny wniosek ma miejsce jedynie wówczas, gdy uzgodnieniem uczestników objęte są wszystkie istotne w postępowaniu o zniesienie współwłasności kwestie (sposób zniesienia, wysokość dopłat i warunki ich spłaty). Kodeks cywilny nie wymaga szczególnej formy dla zgodnego wniosku, co do sposobu zniesienia współwłasności. Jednak „zgodność” wniosku powinna być niewątpliwa; nie może być domniemywana ani interpretowana z niedostatecznie jasnych oświadczeń procesowych lub zachowań w trakcie postępowania

Tutaj zgoda obejmowała tylko sposób zniesienia współwłasności – przyznanie nieruchomości na własność Kasi, ale na warunkach zupełnie nie do pogodzenia ze sobą. W konsekwencji nie był to zgodny wniosek, bo zgoda nie dotyczyła wszystkich istotnych kwestii.

Sąd powinien był w tej sytuacji zastosować typową procedurę – sprawdzić czy wystąpiły warunki umożliwiające jej podział fizyczny, a jeśli nie, rozważyć przyznanie nieruchomości na własność jednemu ze współwłaścicieli lub jej sprzedaż. Szerzej pisałam o tym tutaj i tu.

 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.