Monthly Archives

Maj 2019

Przeglądając oferty sprzedaży nieruchomości co jakiś czas można się natknąć na ofertę sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości. Sprzedający obiecują, że w umowie pojawi się zapis, że nabywcy będą mogli korzystać z konkretnego lokalu w nieruchomości. Atrakcyjna cena kusi, niejednokrotnie jest bowiem o wiele niższa niż wartość rynkowa tego lokalu. Podpisujesz więc umowę zadowolony, że trafiła ci się taka okazja, jeszcze na remont powinno wystarczyć. Wprowadzasz się do swojego nowego, pięknego mieszkania, a po pół roku otrzymujesz z sądu odpis wniosku o zniesienie współwłasności, w którym ktoś żąda przyznania mu na

Aplikantka w Kancelarii, Oliwia Radlak, wyjaśnia w dzisiejszym wpisie, dlaczego nie taki wilk (w tej roli składnie sprawozdań finansowych) straszny, jak go malują. Sprawozdania finansowe na nowych zasadach wciąż sprawiają przedsiębiorcom wiele problemów. Nowe przepisy to dużo zmian obejmujących nie tylko kwestie merytoryczne, ale przede wszystkim techniczne. Jednakże, po niemalże 5 miesiącach obowiązywania nowych przepisów stwierdzamy, że zmiany te nie są aż takie straszne jak wydawało się na początku roku. Po wielu trudach związanych z nowymi przepisami jak i wymogami technicznymi, z radością stwierdzamy, że składanie sprawozdań finansowych jest proste.

W poprzednim wpisie stwierdziłam, że preferowanym sposobem zniesienia współwłasności jest podział rzeczy. Co jednak, kiedy nie da się jej podzielić? I kiedy można stwierdzić, że taka sytuacja zachodzi? Rzecz niedająca się podzielić Przyjmuje się w orzecznictwie, że rzeczy nie da się podzielić zarówno wtedy, gdy jest to fizycznie niemożliwe, ale również wtedy, kiedy ze względu na np. stosunki osobiste i rodzinne łączące współwłaścicieli, ich stan majątkowy podział tej rzeczy i przyznanie jej części na własność poszczególnym współwłaścicielom jest niemożliwe. Przyznanie rzeczy na własność W takim przypadku zniesienie współwłasności może nastąpić,

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.