Prawo żądania zniesienia współwłasności

Edyta Stark        16 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Współwłasność w częściach ułamkowych ma z założenia charakter tymczasowy, zatem regułą jest możliwość zniesienia współwłasności. Są jednak wyjątki.

  1. Czy współwłaściciel zawsze może żądać zniesienia współwłasności?

Co do zasady to prawo żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Ale uwaga, współwłaściciele poprzez mogą poprzez umowę wyłączyć uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności na pewien czas, nie dłuższy jednak niż 5 lat. W ostatnim roku tego okresu można przedłużyć to wyłączenie na okres kolejnych 5 lat, a następie ponawiać wg tej samej zasady. Jeśli taką umowę zawrze tylko część współwłaścicieli, pozostali współwłaściciele mogą bez przeszkód złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.

  1. Czy prawo do żądania zniesienia współwłasności może się przedawnić?

Nie. Jak długo trwa współwłasność, tak długo można żądać jej zniesienia.

  1. Czy sąd może odmówić zniesienia współwłasności?

Sąd z reguły nie może oddalić wniosku o zniesienie współwłasności, nawet kiedy zniesieniu współwłasności sprzeciwiają się pozostali współwłaściciele. Nie oznacza to jednak, że sąd zawsze dokona zniesienia współwłasności w sposób opisany we wniosku. Sąd sam oceni, bazując na opiniach biegłych, stanowiskach uczestników postępowania oraz innych okolicznościach sprawy, jaki sposób zniesienia współwłasności jest w danej sytuacji najbardziej celowy.

Jest jednak pewien rodzaj współwłasności, której zniesienia nie można się domagać, tzw. współwłasność przymusowa. Z taką współwłasnością mamy do czynienia, kiedy z nieruchomości zostały wyodrębnione samodzielne lokale. Właścicielom takich lokali przysługuje udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, np. w korytarzach, w klatkach schodowych, w ścianach zewnętrznych, w gruncie, na którym znajduje się budynek. Póki lokale są odrębnym przedmiotem własności, nie można znieść współwłasności nieruchomości wspólnej. Można jednak domagać się zniesienia współwłasności części wspólnych takich jak piwnica czy strych, ponieważ nie są one niezbędne do korzystania przez wszystkich właścicieli lokali.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: