Tryby zniesienia współwłasności

Osoby zamierzające znieść współwłasność powinny najpierw rozeznać się w dostępnych im opcjach, a opcje zniesienia współwłasności są dwie. Tryb umowny i sądowy. Który z nich jest korzystniejszy? Wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Umowne zniesienie współwłasności

Możliwe jest w sytuacji, kiedy właściciele są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności. Współwłaściciele sami wówczas ustalają, w jaki sposób dokonać podziału rzeczy, np. przy zniesieniu współwłasności kamienicy – który lokal przypadnie komu, czy któryś ze współwłaścicieli będzie musiał dokonać spłat lub dopłat na rzecz innego.

Co do zasady forma takiej umowy jest dowolna. Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Plusem tego rozwiązania jest krótki czas przeprowadzenia całej procedury. Minusem – koszty, których wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości dzielonej.

Sądowe zniesienie współwłasności

W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami sądowe zniesienie współwłasności jest jedynym możliwym trybem podziału rzeczy. Zwykle postępowanie sądowe jest tańsze, ale często trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy.

Koszty obejmują opłatę stałą od wniosku (1000 zł lub w przypadku zgodnego wniosku wszystkich współwłaścicieli co do sposobu zniesienia współwłasności – 300 zł). W toku postępowania może również pojawić się konieczność sporządzenia opinii przez biegłych, którzy dokonają wyceny dzielonej rzeczy. Na samą opinię zwykle trzeba poczekać kilka miesięcy, a koszt opinii może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Sądy najczęściej po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku o zniesienie współwłasności, wyznaczają termin posiedzenia, na którym ten wniosek będzie rozpoznawany. Jeśli strony postępowania są zgodne, do zniesienia współwłasności dojść może już na pierwszym posiedzeniu. Długość postępowania i jego koszty zależeć więc będą w dużej mierze od tego, czy współwłaściciele będą potrafili się “dogadać”.

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.