Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca

Edyta Stark        11 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Oliwia Radlak, która w Kancelarii zajmuje się tematyką sprawozdań finansowych,  w poniższym wpisie wyjaśnia jak cudzoziemcy mogą uzyskać numer PESEL.

Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca to ostatnio gorący temat. Niemal tak bardzo jak sprawozdania finansowe, z którymi jest bezpośrednio związany. Nie jest konieczny, ale bardzo się przydaje. 

Zmiana przepisów prawa w zakresie składania sprawozdań finansowych wpłynęła nie tylko na przedsiębiorców oraz sądy. Dotyczy to również urzędów dzielnicy Warszawy. Mianowicie coraz więcej cudzoziemców decyduje się na uzyskanie numeru PESEL.

Przypomnę tylko, że po pierwsze numer PESEL potrzebny jest do bezpłatnego podpisania dokumentów finansowych profilem zaufanym. Po drugie numer PESEL przyda się także do ich bezpłatnego złożenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Nie wiesz, jak podpisać sprawozdanie? Czytaj tutaj 

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca niezamieszkującego na terenie Polski

Cudzoziemiec, który wnioskuje o nadanie numeru PESEL może stawić się w Polsce osobiście w tym celu lub złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika.

Wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia się na specjalnym formularzu udostępnionym w tym celu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wniosek składa się wraz z załącznikami w wybranym urzędzie dzielnicy Warszawa.

Załączniki do wniosku

Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załączyć:

  1. poświadczoną z oryginałem kopię paszportu cudzoziemca;

Poświadczenia może dokonać albo notariusz albo konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli poświadczenia dokonuje notariusz zagraniczny dodatkowo należy załączyć do wniosku tłumaczenie przysięgłe takiego dokumentu.

Uwaga! Dokumenty pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej muszą zostać opatrzone klauzulą apostille.

Poświadczenie konsularne nie wymaga tłumaczenia przysięgłego ani klauzuli apostille, ponieważ konsul RP posiada uprawnienia notariusza polskiego w zakresie poświadczania kopii dokumentów.

  1. oświadczenie cudzoziemca, że nie zamieszkuje na terenie Polski;
  2. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

Uzasadnienie wniosku

Ważne jest również to, aby wniosek odpowiednio uzasadnić. W przypadku konieczności posiadania numeru PESEL dla celów sprawozdań finansowych wskazać należy odpowiednie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i załączyć wydruk informacji aktualnych z Rejestru przedsiębiorców KRS.

Nie wiesz jak złożyć sprawozdanie finansowe? Możemy zrobić to za Ciebie. 

Profesjonalny pełnomocnik

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaoszczędzić czas i nerwy powinni skontaktować się z naszą Kancelarią. Pomagamy nie tylko w uzyskaniu numeru PESEL, ale również w złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium. Doradzamy przede wszystkim w kwestiach prawnych, ale kwestie techniczne nie są nam obce.

Kontakt do Kancelarii

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: