Czym jest współwłasność?

Edyta Stark        02 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Nie sposób mówić o zniesieniu współwłasności bez wyjaśnienia czym w zasadzie jest współwłasność. Temu właśnie zostanie poświęcony dzisiejszy wpis.

Intuicja podpowiada, że z współwłasnością mamy do czynienia, kiedy ta sama rzecz jest własnością kilku podmiotów. Co bardzo jednak istotne każdy z tych podmiotów ma takie same prawa do całości rzeczy, a nie tylko do jej określonej części. Wszyscy współwłaściciele mogą wykonywać też swoje uprawnienia w tym samym czasie.

Wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności – łączną i w częściach ułamkowych. Współwłasność w częściach ułamkowych oznacza, że każdy ze współwłaścicieli posiada określony ułamkiem udział w prawie własności. Udział we współwłasności można sprzedać czy też obciążyć.

Typowym źródła powstania współwłasności w częściach ułamkowych jest nabycie spadku przez kilka osób. Teza postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku przez kilka osób brzmi wówczas mniej więcej np. tak:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim sprawy z wniosku Marii Wiktorii Kowalskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kowalskim stwierdza, że spadek po Janie Kowalskim zmarłym dnia 5 kwietnia 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy nabyli: żona Maria Wiktoria Kowalska, synowie: Antoni Łukasz Kowalski oraz Michał Piotr Kowalski po 1/3 części każdy z nich.

Oznacza to, że każdy ze spadkobierców Jana jest wówczas współwłaścicielem każdej rzeczy wchodzącej w skład spadku w części określonej w tym postanowieniu, czyli po 1/3.

Wielkość posiadanych udziałów będzie miała istotne znaczenie w kontekście zarządu rzeczą wspólną oraz wielkości pobieranych pożytków, jak i nakładów, które musi czynić współwłaściciel, o tym opowiem jednak przy innej okazji.

Współwłasność łączna z kolei jest ściśle związana z tzw. stosunkiem podstawowym, z którego wynika, np. małżeństwem, spółką cywilną. Tak długo jak istnieje ten stosunek podstawowy, istnieć będzie również współwłasność łączna, co oznacza, że nie można jej znieść. Z tego powodu ten rodzaj współwłasności bywa czasem określany „wspólnością do niepodzielnej ręki”.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: