Czym jest współwłasność?

Nie sposób mówić o zniesieniu współwłasności bez wyjaśnienia czym w zasadzie jest współwłasność. Temu właśnie zostanie poświęcony dzisiejszy wpis.

Intuicja podpowiada, że z współwłasnością mamy do czynienia, kiedy ta sama rzecz jest własnością kilku podmiotów. Co bardzo jednak istotne każdy z tych podmiotów ma takie same prawa do całości rzeczy, a nie tylko do jej określonej części. Wszyscy współwłaściciele mogą wykonywać też swoje uprawnienia w tym samym czasie.

Wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności – łączną i w częściach ułamkowych. Współwłasność w częściach ułamkowych oznacza, że każdy ze współwłaścicieli posiada określony ułamkiem udział w prawie własności. Udział we współwłasności można sprzedać czy też obciążyć.

Typowym źródła powstania współwłasności w częściach ułamkowych jest nabycie spadku przez kilka osób. Teza postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku przez kilka osób brzmi wówczas mniej więcej np. tak:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim sprawy z wniosku Marii Wiktorii Kowalskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kowalskim stwierdza, że spadek po Janie Kowalskim zmarłym dnia 5 kwietnia 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy nabyli: żona Maria Wiktoria Kowalska, synowie: Antoni Łukasz Kowalski oraz Michał Piotr Kowalski po 1/3 części każdy z nich.

Oznacza to, że każdy ze spadkobierców Jana jest wówczas współwłaścicielem każdej rzeczy wchodzącej w skład spadku w części określonej w tym postanowieniu, czyli po 1/3.

Wielkość posiadanych udziałów będzie miała istotne znaczenie w kontekście zarządu rzeczą wspólną oraz wielkości pobieranych pożytków, jak i nakładów, które musi czynić współwłaściciel, o tym opowiem jednak przy innej okazji.

Współwłasność łączna z kolei jest ściśle związana z tzw. stosunkiem podstawowym, z którego wynika, np. małżeństwem, spółką cywilną. Tak długo jak istnieje ten stosunek podstawowy, istnieć będzie również współwłasność łączna, co oznacza, że nie można jej znieść. Z tego powodu ten rodzaj współwłasności bywa czasem określany „wspólnością do niepodzielnej ręki”.

 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.