Monthly Archives

Kwiecień 2019

Sąd dokonując zniesienia współwłasności rzeczy ma do wyboru kilka sposobów.  Czy któryś z nich ma pierwszeństwo? Są 3 sposoby zniesienia współwłasności: podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych. Dzisiaj omówię pierwszy z nich. Podział fizyczny rzeczy To podstawowy i preferowany sposób zniesienia współwłasności. Intuicyjnie wydaje się sprawiedliwe dokonanie podziału rzeczy tak, aby każdy ze współwłaścicieli otrzymał część odpowiadającą wielkością jego udziałowi. O ile współwłaściciele nie domagają się zatem zniesienia współwłasności w inny sposób, sąd

Oliwia Radlak, specjalistka w zakresie składania sprawozdań finansowych, w poniższym wpisie omawia jak poradzić sobie z technicznym aspektem składania sprawozdań finansowych. Od stycznia 2019 r. sprawozdania finansowe, oprócz nowej formy ich sporządzania, muszą spełniać dodatkowe wymogi techniczne. Niespełnienie tych wymogów uniemożliwi podpisanie sprawozdania lub jego złożenie w rejestrze. Poniżej prezentujemy trzy praktyczne wskazówki jak sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe tak aby przejść przez system internetowy bez żadnego problemu. Te trzy praktyczne porady ułatwią życie każdemu przedsiębiorcy, który musi zmierzyć się z nową formą sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych. Identyfikacja

Współwłasność w częściach ułamkowych ma z założenia charakter tymczasowy, zatem regułą jest możliwość zniesienia współwłasności. Są jednak wyjątki. Czy współwłaściciel zawsze może żądać zniesienia współwłasności? Co do zasady to prawo żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Ale uwaga, współwłaściciele poprzez mogą poprzez umowę wyłączyć uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności na pewien czas, nie dłuższy jednak niż 5 lat. W ostatnim roku tego okresu można przedłużyć to wyłączenie na okres kolejnych 5 lat, a następie ponawiać wg tej samej zasady. Jeśli taką umowę zawrze tylko część współwłaścicieli, pozostali współwłaściciele mogą

Osoby zamierzające znieść współwłasność powinny najpierw rozeznać się w dostępnych im opcjach, a opcje zniesienia współwłasności są dwie. Tryb umowny i sądowy. Który z nich jest korzystniejszy? Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Umowne zniesienie współwłasności Możliwe jest w sytuacji, kiedy właściciele są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności. Współwłaściciele sami wówczas ustalają, w jaki sposób dokonać podziału rzeczy, np. przy zniesieniu współwłasności kamienicy – który lokal przypadnie komu, czy któryś ze współwłaścicieli będzie musiał dokonać spłat lub dopłat na rzecz innego. Co do zasady forma takiej umowy jest dowolna. Pamiętać

Oliwia Radlak, która w Kancelarii zajmuje się tematyką sprawozdań finansowych,  w poniższym wpisie wyjaśnia jak cudzoziemcy mogą uzyskać numer PESEL. Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca to ostatnio gorący temat. Niemal tak bardzo jak sprawozdania finansowe, z którymi jest bezpośrednio związany. Nie jest konieczny, ale bardzo się przydaje.  Zmiana przepisów prawa w zakresie składania sprawozdań finansowych wpłynęła nie tylko na przedsiębiorców oraz sądy. Dotyczy to również urzędów dzielnicy Warszawy. Mianowicie coraz więcej cudzoziemców decyduje się na uzyskanie numeru PESEL. Przypomnę tylko, że po pierwsze numer PESEL potrzebny jest do bezpłatnego podpisania dokumentów

1 2 Strona 1 z 2

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.