Sprawozdanie finansowe Spółki bez numeru PESEL

Oliwia Radlak        14 marca 2019        Komentarze (0)

Oczywiście numer PESEL widniejący w tytule dotyczy członków Zarządu, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zapewniają sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz zobowiązani są do jego podpisania i złożenia w Rejestrze.

W ostatnim czasie zadajecie nam bardzo dużo pytań dotyczących Spółek, które w Zarządzie mają wyłącznie cudzoziemców. Co więcej, są to cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL. Czy takie osoby mają konieczność uzyskania numeru PESEL dla celów podpisania i złożenia sprawozdania finansowego?

Odpowiedź brzmi: nie ma wymogu uzyskania numeru PESEL dla celów wskazanych powyżej.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL podpisują sprawozdanie finansowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednakże już na tym etapie wiemy, że system S24 nie akceptuje większości podpisów kwalifikowanych wykupionych w innych państwach niż Polska. Nie ma również żadnych wytycznych w tym zakresie. Dlatego najbezpieczniej będzie wykupić podpis kwalifikowany u certyfikowanego sprzedawcy w Polsce. Jest to koszt rzędu 300 – 400 zł.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa członek zarządu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub likwidator. Sprawozdanie należy złożyć w systemie S24 wraz z wnioskiem o wpis zmiany danych podmiotu, jako załącznik do tego wniosku. Złożenie sprawozdania w ten sposób jest odpłatne 140 zł.

Złożenie sprawozdania finansowego przez profesjonalnego pełnomocnika

Już od 1 kwietnia 2019 r. sprawozdania finansowe będą mogli składać profesjonalni pełnomocnicy w tym radcowie prawni. Takie zgłoszenie będzie bezpłatne, mimo że członkowie zarządu nie będą posiadali numeru PESEL.

Więcej informacji na temat sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych można znaleźć w poniższych wpisach:

https://konstytucjabiznesu.biz/tworzenie-sprawozdan-finansowych-w-2019-roku/

https://konstytucjabiznesu.biz/podpisywanie-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/

https://konstytucjabiznesu.biz/skladanie-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: