Kto to jest właściciel przedsiębiorstwa w spadku?

Karol Sienkiewicz        29 listopada 2018        Komentarze (0)

Ustawa wyróżnia kategorię osób, którym przysługuje prawo do przedsiębiorstwa w spadku – właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Jest to pojęcie o tyle istotne, że są oni uprawnieni do podejmowania pewnych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w spadku, nawet po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

Kim są zatem właściciele przedsiębiorstwa w spadku?

  1. spadkobierca przedsiębiorcy

Podstawową grupą osób, które stają są właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy. Za spadkobiercę należy rozumieć osobę, która na podstawie testamentu lub ustawy nabyła prawa do przedsiębiorstwa, co zostało stwierdzone w postanowieniu sądu, w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza albo w europejskim poświadczeniu spadkowym.

  1. zapisobierca windykacyjny

Jest to osoba, która z chwilą śmierci spadkodawcy nabywa prawa do określonej rzeczy znajdującej się w spadku. Żeby jednak tak się stało, spadkodawca musi jej zapisać tę rzecz w testamencie, który ma formę aktu notarialnego. Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku będzie zatem również osoba, która nabędzie na podstawie zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwo w całości lub przynajmniej udział w nim.

  1. małżonek przedsiębiorcy

O małżonku wspominałem już trochę w poprzednim wpisie. Małżonka przedsiębiorcy, posiadającego udział w przedsiębiorstwie stanowiącym wyłączną własność jego i przedsiębiorcy, ustawa zalicza do grona właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

  1. nabywca przedsiębiorstwa w spadku

Jeśli któraś z osób wymienionych powyżej zbędzie przedsiębiorstwo w spadku albo udział w tym przedsiębiorstwie, ten nabywca stanie się właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. Warto zwrócić uwagę, że nabywca wcale nie musi być osobą fizyczną.

Pozycja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku

Kwestia uprawnień i obowiązków właścicieli jest na tyle obszerna, że zasługuje na odrębny wpis, dlatego teraz zahaczę tylko o ten temat.

W tym kontekście pojawia się przede wszystkim pytanie, czy pozycja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku jest równa. Odpowiedź brzmi i tak, i nie, to zależy. Tam, gdzie ich uprawnienia wiążą się z uzyskaniem zgody wszystkich właścicieli np. dokonanie przez zarządcę sukcesyjnego czynności przekraczających zwykły zarząd, pozycja właścicieli jest równa.

Z kolei w kwestiach takich jak np. ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy czy też wysokości zysku z przedsiębiorstwa w spadku przysługującego właścicielom, znaczenie będzie mieć wysokość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku. Wysokość tę ustala się według wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa.

Przykład

Łukasz założył przedsiębiorstwo w czasach, kiedy był jeszcze kawalerem. Łukasz miał 4 dzieci i żonę, którzy nabyli spadek po nim na podstawie dziedziczenia ustawowego, ponieważ nie sporządził on testamentu. Sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził, że żona nabyła ¼ część spadku, a każde z dzieci po 3/16 (wynika to z tego, że dzieci i małżonek dziedziczą spadek w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼). Zatem w tym przypadku wysokość udziału w przedsiębiorstwie w spadku żony wyniesie ¼, a każdego z dzieci po 3/16.

 

Przykład 2

Małżonkowie Kasia i Jacek byli współwłaścicielami przedsiębiorstwa w równych częściach. W swoim testamencie Kasia zapisała swój udział w przedsiębiorstwie na córkę i swojego brata. Udział Jacka w przedsiębiorstwie w spadku wyniesie ½ (nie był spadkobiercą Kasi, ale współwłaścicielem przedsiębiorstwa), córce Kasi będzie przysługiwał udział w przedsiębiorstwie w spadku wynoszący ¼ i tyle samo wynosić będzie udział brata Kasi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: