Kto to jest właściciel przedsiębiorstwa w spadku?

Ustawa wyróżnia kategorię osób, którym przysługuje prawo do przedsiębiorstwa w spadku – właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Jest to pojęcie o tyle istotne, że są oni uprawnieni do podejmowania pewnych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w spadku, nawet po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

Kim są zatem właściciele przedsiębiorstwa w spadku?

  1. spadkobierca przedsiębiorcy

Podstawową grupą osób, które stają są właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy. Za spadkobiercę należy rozumieć osobę, która na podstawie testamentu lub ustawy nabyła prawa do przedsiębiorstwa, co zostało stwierdzone w postanowieniu sądu, w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza albo w europejskim poświadczeniu spadkowym.

  1. zapisobierca windykacyjny

Jest to osoba, która z chwilą śmierci spadkodawcy nabywa prawa do określonej rzeczy znajdującej się w spadku. Żeby jednak tak się stało, spadkodawca musi jej zapisać tę rzecz w testamencie, który ma formę aktu notarialnego. Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku będzie zatem również osoba, która nabędzie na podstawie zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwo w całości lub przynajmniej udział w nim.

  1. małżonek przedsiębiorcy

O małżonku wspominałem już trochę w poprzednim wpisie. Małżonka przedsiębiorcy, posiadającego udział w przedsiębiorstwie stanowiącym wyłączną własność jego i przedsiębiorcy, ustawa zalicza do grona właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

  1. nabywca przedsiębiorstwa w spadku

Jeśli któraś z osób wymienionych powyżej zbędzie przedsiębiorstwo w spadku albo udział w tym przedsiębiorstwie, ten nabywca stanie się właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. Warto zwrócić uwagę, że nabywca wcale nie musi być osobą fizyczną.

Pozycja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku

Kwestia uprawnień i obowiązków właścicieli jest na tyle obszerna, że zasługuje na odrębny wpis, dlatego teraz zahaczę tylko o ten temat.

W tym kontekście pojawia się przede wszystkim pytanie, czy pozycja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku jest równa. Odpowiedź brzmi i tak, i nie, to zależy. Tam, gdzie ich uprawnienia wiążą się z uzyskaniem zgody wszystkich właścicieli np. dokonanie przez zarządcę sukcesyjnego czynności przekraczających zwykły zarząd, pozycja właścicieli jest równa.

Z kolei w kwestiach takich jak np. ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy czy też wysokości zysku z przedsiębiorstwa w spadku przysługującego właścicielom, znaczenie będzie mieć wysokość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku. Wysokość tę ustala się według wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa.

Przykład

Łukasz założył przedsiębiorstwo w czasach, kiedy był jeszcze kawalerem. Łukasz miał 4 dzieci i żonę, którzy nabyli spadek po nim na podstawie dziedziczenia ustawowego, ponieważ nie sporządził on testamentu. Sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził, że żona nabyła ¼ część spadku, a każde z dzieci po 3/16 (wynika to z tego, że dzieci i małżonek dziedziczą spadek w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼). Zatem w tym przypadku wysokość udziału w przedsiębiorstwie w spadku żony wyniesie ¼, a każdego z dzieci po 3/16.

 

Przykład 2

Małżonkowie Kasia i Jacek byli współwłaścicielami przedsiębiorstwa w równych częściach. W swoim testamencie Kasia zapisała swój udział w przedsiębiorstwie na córkę i swojego brata. Udział Jacka w przedsiębiorstwie w spadku wyniesie ½ (nie był spadkobiercą Kasi, ale współwłaścicielem przedsiębiorstwa), córce Kasi będzie przysługiwał udział w przedsiębiorstwie w spadku wynoszący ¼ i tyle samo wynosić będzie udział brata Kasi.

karol-sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.