Co oznacza pojęcie przedsiębiorstwo w spadku?  

Karol Sienkiewicz        06 listopada 2018        Komentarze (0)

Kluczowym pojęciem w zarządzie sukcesyjnym jest „przedsiębiorstwo w spadku”. Najogólniej rzecz ujmując są to składniki materialne (np. nieruchomości, urządzenia, towary) i niematerialne (np. koncesje, pozwolenia, wierzytelności, patenty), przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, którymi zarządzać będzie zarządca sukcesyjny ( jeśli zostanie ustanowiony).

Dość jasna jest sytuacja, co należy uznać za przedsiębiorstwo w spadku, kiedy właścicielem całego przedsiębiorstwa była jedna osoba, która prowadziła działalność polegającą na pełnieniu jednego rodzaju usług, np. stolarskich. Będzie nim wszystko to, co w chwili śmierci przedsiębiorcy stanowiło jego mienie i służyło do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co jednak, kiedy przedsiębiorca prowadził kilka zakładów, np. zakład fryzjerski oraz lodziarnie i piekarnie? Czy wówczas mamy do czynienia z kilkoma przedsiębiorstwami w spadku? Otóż nie. Wszystkie te zakłady stanowią jedno przedsiębiorstwo w spadku. Wynika to z faktu, że osoba fizyczna może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą i podlega tylko jednemu wpisowi do CEIDG, a zarządca ją niejako „zastępuje” w prowadzeniu tej działalności.

Przedsiębiorstwo, którego współwłaścicielem jest małżonek przedsiębiorcy

Ustawodawca zdecydował, że również przedsiębiorstwo, które w całości należało do przedsiębiorcy i jego małżonka, stanowić będzie przedsiębiorstwo w spadku. I to niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej czy panowała między nimi rozdzielność majątkowa.

Spowoduje to, że małżonek przedsiębiorcy nie będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim udziałem w przedsiębiorstwie. Zamiast tego zyska inne uprawnienia, o których szerzej opowiem przy okazji wpisów poświęconych właścicielom przedsiębiorstwa w spadku oraz ustanowieniu zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

Majątek nabyty po śmierci przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo w spadku obejmie również składniki nabyte przez zarządcę sukcesyjnego (albo osoby uprawnione) w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. W tym drugim przypadku jest to najczęściej okres do dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Podkreślić trzeba, że przedsiębiorstwo w spadku nie ma tzw. podmiotowości prawnej, nie staje się więc ani osobą prawną ani  tzw. „ułomną” osobą prawną. Tłumacząc to na język nieprawniczy – oznacza to, że to nie z nim zawiera się umowy, nie od niego dochodzi się zapłaty faktury za sprzedane towary, nie ono jest pracodawcą. Przedsiębiorstwo jest po prostu swoistą masą majątkową. Trochę inaczej wygląda to w sprawach podatkowych, przedsiębiorstwo w spadku będzie bowiem uznawane za podatnika niektórych podatków związanych z prowadzoną działalnością, np. dochodowego, akcyzowego, podatku VAT.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: