Powołanie zarządcy sukcesyjnego w okresie zawieszenia działalności

Karol Sienkiewicz        26 października 2018        Komentarze (0)

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej jest dość ciekawym uprawnieniem każdego przedsiębiorcy (przynajmniej takiego, który nie zatrudnia pracowników), głównie z tego powodu, że nie trzeba płacić ZUS. O zawieszeniu pisaliśmy już na innym blogu:

Zawieszenie działalności na czas nieokreślony od marca 2018 r.

Ale takie zawieszenie ma też swoje ograniczenia. W tym czasie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie oznacza zatem wstrzymanie biznesu.

Ale od tej generalnej zasady przepisy przewidują szereg wyjątków, wynikających głównie z art. 25 Prawa przedsiębiorców.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może zatem (a czasami nawet musi) np.:

  • przyjmować należności i regulować swoje zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (czyli zawieszenie działalności nie zawiesza postępowań);
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

A od 25 listopada 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, katalog wskazany we wspomnianym art. 25 powiększy się o jeszcze jedno uprawnienie. Otóż w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca

może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Oznacza to, że zawieszenie działalności nie wpływa na uprawienie do zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: