Śmierć przedsiębiorcy a koncesja energetyczna

Karol Sienkiewicz        23 października 2018        Komentarze (0)

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zawiera 60 artykułów „merytorycznych”, czyli takich które dotyczą istoty sprawy. Ale ustawa ta zawiera aż 75 innych artykułów, zwłaszcza zmieniających inne ustawy pod kątem właśnie zarządu sukcesyjnego. Jedną z takich ustaw jest Prawo energetyczne.

Do Prawa energetycznego mam szczególny sentyment, ponieważ z branżą energetyczną jestem związany od ukończenia studiów. Dlatego omawianie zmian w ustawach rozpoczynam właśnie od tej ustawy.

A zmiany są dwie.

Wygaśnięcie koncesji po śmierci

Po pierwsze obecnie jest tak, że koncesja udzielona przedsiębiorstwu energetycznemu (np. przedsiębiorcy prowadzącemu stację paliw, koncesja OPC) wygasa m.in. z dniem wykreślenia tego przedsiębiorstwa z ewidencji. A wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje automatycznie po śmierci przedsiębiorcy. Zatem śmierć przedsiębiorcy posiadającego koncesję prowadzi do wygaśnięcia koncesji. Automatycznie i nieodwołanie.

Oczywiście takie rozwiązanie nie miałoby sensu w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ma być przejęte do dalszego prowadzenia przez spadkobierców. Dlatego zmieniono Prawo energetyczne i ten sposób, że wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej w powodu śmierci przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia koncesji.

Promesa udzielenia koncesji

Po drugie zmiany wprowadzono także w przypadku zasad realizacji promesy koncesji. Promesa to taka obietnica udzielenia koncesji w przyszłości, bardzo często stosowana w branży energetycznej czy paliwowej. Jeżeli przedsiębiorca umrze w okresie ważności promesy, to jego spadkobiercy koncesji nie otrzymają, URE odmówi jej wydania.

To się zmieni już od 25 listopada.  Zgodnie bowiem z nowymi przepisami w przypadku śmierci przedsiębiorcy (w okresie ważności promesy) URE nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie. Warunkiem uzyskania koncesji jest jednak to, że wniosek musi złożyć właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Jeżeli zaś zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej (a takich są tysiące w branży paliwowej) to koncesja może być udzielona innemu wspólnikowi tej spółki (pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie).

Uważam, że zmiana ta znacznie ułatwi prowadzenie biznesów, zwłaszcza paliwowych, po śmierci właściciela. Rodzina uzyskuje instrumenty pozwalające na skuteczne i w miarę proste kontynuowanie działalności firmy.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: