Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Karol Sienkiewicz        16 października 2018        Komentarze (0)

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58).

ROZDZIAŁ 10. ODWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO I INNE ZDARZENIA POWODUJĄCE UTRATĘ UMOCOWANIA DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI.

Zobaczmy zatem, jakie sytuacje powodują ustanie tego zarządu.

 1. Odwołanie zarządcy przez przedsiębiorcę

  Oczywiście przedsiębiorca, który ustanowił zarządcę, może go w każdej chwili odwołać. Prawo to nie jest niczym ograniczone, zatem odwołanie może nastąpić również bez powodu. Jedyny wymóg jest taki, by odwołanie nastąpiło w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Ale uwaga: należy pamiętać, że do wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to, że w razie odpłatnego zarządu należy zarządcy zapłacić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

 2. Rezygnacja zarządcy przed śmiercią przedsiębiorcy

  Również zarządca sukcesyjny może w każdej chwili zrezygnować, składając przedsiębiorcy pisemną rezygnację.

 3. Rezygnacja zarządcy po śmierci przedsiębiorcy

  Inaczej jest jednak po śmierci przedsiębiorcy. W takim przypadku zarządca może złożyć oświadczenie przed notariuszem (oczywiście pod rygorem nieważności). Musi on jednak działać jeszcze przez dwa tygodnie (chyba że wcześniej został powołany kolejny zarządca).

 4. Inne przyczyny po stronie zarządcy

  Ponadto zarządca sukcesyjny przestaje pełnić tę funkcję z dniem śmierci, dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie działalności.

 5. Odwołanie przez sąd

  Jeżeli zarządca sukcesyjny rażąco narusza swoje obowiązki, może być odwołany przez sąd, nawet bez zgody spadkobierców. Oznacza to, że spadkobiercy zarządcy nie mogą odwołać, mogę tylko zainicjować procedurę jego odwołania.

Przyczyn ustania zarządu sukcesyjnego jest zatem kilka. Należy jednak pamiętać, że oczywiście śmierć przedsiębiorcy nie ma wpływu na osobę zarządcy. Wpływ taki mogą mieć co najwyżej spadkobiercy, ale tylko wpływ pośredni.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: