Śmierć przedsiębiorcy a umowy o pracę jego pracowników

Wielkim problemem polskiego prawa pracy jest śmierć pracodawcy, będącego osobą prowadzącą działalność gospodarczą i zatrudniającą pracowników. Chodzi bowiem o to, że z chwilą śmierci takiego pracodawcy wygasały umowy o pracę. Kwestię tę reguluje § 1 art. 63 (3) kodeksu pracy: Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. … Czytaj dalej Śmierć przedsiębiorcy a umowy o pracę jego pracowników