Październik 2018

Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Karol Sienkiewicz        16 października 2018        Komentarze (0)

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58). ROZDZIAŁ 10. ODWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO I INNE ZDARZENIA POWODUJĄCE UTRATĘ UMOCOWANIA DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI. Zobaczmy zatem, […]

Wpływ śmierci przedsiębiorcy na wykonywanie zawartych przez niego umów

Karol Sienkiewicz        12 października 2018        Komentarze (0)

Jedna z naczelnych zasad prawa cywilnego brzmi „pacta sunt servanda”, czyli umów należy dotrzymywać. Zasadę tę w całej rozciągłości stosuje się także do przedsiębiorców, również tych „jednoosobowych”. Od tej zasady są oczywiście wyjątki. Z prowadzeniem przedsiębiorstwa wiąże się zawieranie umów. Zarówno tych, w których przedsiębiorca sprzedaje swoje towary czy usługi, jak i tych w których […]

Śmierć przedsiębiorcy a umowy o pracę jego pracowników

Karol Sienkiewicz        03 października 2018        Komentarze (1)

Wielkim problemem polskiego prawa pracy jest śmierć pracodawcy, będącego osobą prowadzącą działalność gospodarczą i zatrudniającą pracowników. Chodzi bowiem o to, że z chwilą śmierci takiego pracodawcy wygasały umowy o pracę. Kwestię tę reguluje § 1 art. 63 (3) kodeksu pracy: Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. […]