Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Karol Sienkiewicz        02 lipca 2018        2 komentarze

W ostatnich dniach dostałem od Was całą masę emaili z różnymi pytaniami dotyczącymi składania sprawozdań do KRS. Cześć z nich dotyczyła tego jaki jest termin na złożenie tych sprawozdań. Sądząc z treści pytań okazuje się, że nie wszystko jest jasne, zatem dla przypomnienia:

Termin ten wynika wprost z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

A zatem termin wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli najczęściej od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. A zatem termin nie wynosi 15 dni od 30 czerwca, jak uważają niektórzy z moich czytelników albo 15 dni od dnia podpisania sprawozdania. Liczy się data uchwały Zgromadzenia.

Jeżeli zatem Zgromadzenie Zwyczajne dotyczące rozliczenia roku 2017 odbyło się w ostatnią sobotę  30 czerwca 2018 r. (a zgodnie z KSH dzień 30 czerwca to termin ostateczny), to wniosek do KRS – od tego roku tylko elektronicznie – (lub wpis do RDF) powinien być złożony najpóźniej w poniedziałek 16 lipca 2018 r.

Niby prosta sprawa, ale warto wyjaśniać.

Temat ten poruszam zresztą w różnych kontekstach już od wielu lat, np.  w tym wpisie ze stycznia 2013 r.

Zgłaszanie sprawozdań rocznych do Krajowego Rejestru Sądowego

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Radek Lipiec 10, 2018 o 12:53

Jakie są możliwe konsekwencje spóźnionego złożenia sprawozdania, w sytuacji w której WZ zatwierdzające odbyło się znacznie wcześniej niż 30.06.2018 r. i “przegapiono” termin oraz jakie są faktyczne konsekwencje gdy sprawozdania nie złoży się w ogóle?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 10, 2018 o 12:55

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: