Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorco Twoja firma nie umrze

Karol Sienkiewicz        18 czerwca 2018        Komentarze (0)

A na pewno nie razem z Tobą, gdyż Sejm uchwalił ustawę dzięki, której będziesz mógł powołać zarządcę przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. W związku z tym, choć główną tematyką bloga jest zakończenie działalności, jako osoba współpracująca z przedsiębiorcami i jako, że sam jestem przedsiębiorcą, nie mogę nie poruszyć istotnego tematu jakim jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Od dawna szeroko poruszany był problem płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej w wypadku jej śmierci. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami spadkobiercy osoby, która była wpisana do CEIDG nie mogli kontynuować prowadzonej działalności. Nie mieli oni prawa do korzystania z wydanych koncesji, zezwoleń, ale także nie mieli uprawnień by posługiwać się firmą, NIPem czy REGONem. I co nie mniej istotne z dniem śmierci przedsiębiorcy wygasały umowy o pracę czy kontrakty handlowe. Jednym słowem przedsiębiorstwo było skazane

Plany jak zaradzić tej sytuacji pojawiły się już w 2016 roku o czym mogłeś przeczytać na blogu:

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Prawie po 2 latach doczekaliśmy się uchwalenia ustawy przez Sejm! Nowe przepisy są odpowiedzią na wszelkie wątpliwości po stronie przedsiębiorców.

Nowa regulacja zakłada powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, który w razie jego śmierci przejmie prowadzenie firmy. Co w przypadku gdy przedsiębiorca nie wybierze takiej osoby? Ustawodawca zadbał również o rozwiązanie tego problemu. Otóż następcy prawni przedsiębiorcy, w terminie 2 miesięcy od śmierci właściciela przedsiębiorstwa, będą mogli powołać zarządcę. Przy czym należy pamiętać, że zarząd sukcesyjny będzie ograniczony w czasie. Co do zasady będzie trwał do działu spadku, jednak nie dłużej niż 2 lata.

Nie da się ukryć, że ta ustawa to odpowiedź na rosnącą potrzebę uregulowania tej sytuacji. Według statystyk w CEIDG wpisanych jest ponad 200 tys. osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednoosobowych działalności gospodarczych przybywa, a coraz częściej stają się one istotnymi graczami na rynku. Zadbanie o ich byt po śmierci właściciela jest w interesie nie tylko samych przedsiębiorców, ale – de facto – w interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

W najbliższych wpisach przybliżę Ci zasady powoływania zarządcy sukcesyjnego oraz jego kompetencje.

Tekst ustawy do przeczytania tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: