Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Karol Sienkiewicz        05 czerwca 2018        Komentarze (0)

Ustawa o rachunkowości przewiduje karę za niezłożenie w terminie do KRS sprawozdania finansowego. Mówi o tym art. 79 pkt 4 tej ustawy:

Art. 79 Kto wbrew przepisom ustawy:

4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przyznam, że przez szereg lat uważałem, że organy ścigania mają lepsze sprawy niż ściganie prezesów, którzy zapomnieli złożyć do KRS sprawozdanie finansowe. Ba, jak składałem takie zawiadomienia do prokuratury (dotyczące dłużników) to prokuratura bardzo niechętnie się tym zajmowała. Pisałem już o tym na innym blogu:

Zgłaszanie sprawozdań rocznych do Krajowego Rejestru Sądowego

Wyjątkowo tylko skazywano kogoś za takie czyny:

Prezes skazany z art. 586 ksh

Tymczasem w grudniu ubiegłego roku bardzo się zdziwiłem, gdy jeden z zaprzyjaźnionych prezesów  zadzwonił zdenerwowany, że Urząd Celno-Skarbowy wszczął przeciwko niemu dochodzenie właśnie w sprawie dotyczącej niezłożenia sprawozdań do KRS. Co takiego się stało?

Zgromadzenie odbyło się zgodnie z planem, w połowie maja 2017 r., byłem jego przewodniczącym, inny prawnik z kancelarii protokołował. Przygotowaliśmy stosowny protokół oraz odpisy uchwał dla KRS i dla Urzędu Skarbowego. Następnie prezes – zgodnie ze swoją prośbą – otrzymał od nas na swój email wypełnione wnioski do KRS. Zamierzał przekazać to księgowemu, który musiał je tylko wydrukować, poprosić o podpis, dołączyć dokumenty, opłatę sądową i całość wysłać do właściwego sądu. Ale email prezesa trafił do SPAMU firmy księgowego i wszyscy o sprawie zapomnieli. Do czasu.

W październiku 2017 r. Sąd Rejonowy Wydział KRS zawiadomił organa ścigania o niezłożeniu sprawozdań. Organy wszczęły dochodzenie. Sprawa wyglądała poważnie, chociaż wina prezesa była żadna. Oczywiście wszystko wyjaśniliśmy organowi i postępowanie zostało umorzone. Poniżej zdjęcie właśnie tego postanowienia o umorzeniu:

A jak było w tym roku: otóż tego samego dnia, w którym odbyło się Zgromadzenie, razem z prezesem (obywatel RP, posada PESEL) i księgowym usiedliśmy do komputera i złożyliśmy sprawozdanie bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Niby zatem przepis karny mało popularny a ile krwi potrafi popsuć.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: